Home Documentatie Handleidingen Inloggen
Tutorial pages

Recaptcha omzeilen op een formulier met een callback. Tutorial 2.


Wat je gaat leren

 • Je leert hoe je een deze formulier met Recaptcha met NodeJS script kunt indienen.
 • Leer het verschil tussen verborgen tekstgedeelten en callback benadering.
 • Leer hoe u op de juiste manier zoekt naar de javascript 'grecaptcha.render' oproep.
Source code

Deze video belicht het verschil in aanpak met de vorige tutorial. In plaats van g-response token in de textarea van het formulier te plakken, roepen we de functie "checkCaptcha" op, die te vinden is in de broncode van de pagina.

Javascript
     console.log('setting recaptcha g-response ...');
//await tab.$eval('#g-recaptcha-response', (element, token) => {
// element.value = token;
//}, token);

await tab.evaluate((token) => {
 checkCaptcha(token);
}, token);
    

U hoeft ook niet op een verzendknop te drukken, want de indiening gebeurt automatisch nadat de Recaptcha is opgelost.

Javascript
     //comment out or remove it
//console.log('submitting form .. ');
//await Promise.all([
// tab.click('#contentbox > form > div > div.tac.padding20px > button'),
// tab.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
//]);
    

In de volgende handleiding leer je hoe je een formulier omzeilt met Recaptcha waarbij de callback functie niet gescheiden is van de gresponse.render aanroep en de body gecodeerd is.