Tutorial pages

Recaptcha omzeilen op een formulier met een callback. Tutorial 2.


Wat je gaat leren

  • Je leert hoe je een deze formulier met Recaptcha met NodeJS script kunt indienen.
  • Leer het verschil tussen verborgen tekstgedeelten en callback benadering.
  • Leer hoe u op de juiste manier zoekt naar de javascript 'grecaptcha.render' oproep.
Source code

Deze video belicht het verschil in aanpak met de vorige tutorial. In plaats van g-response token in de textarea van het formulier te plakken, roepen we de functie "checkCaptcha" op, die te vinden is in de broncode van de pagina.

console.log('setting recaptcha g-response ...');
await tab.evaluate((token) => {
  checkCaptcha(token);
}, token);

U hoeft ook niet op een verzendknop te drukken, want de indiening gebeurt automatisch nadat de Recaptcha is opgelost.

console.log('submitting form .. ');
await Promise.all([
  tab.click('#contentbox > form > div > div.tac.padding20px > button'),
  tab.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
]);

In de volgende handleiding leer je hoe je een formulier omzeilt met Recaptcha waarbij de callback functie niet gescheiden is van de gresponse.render aanroep en de body gecodeerd is.

Github

https://github.com/anti-captcha/solving-captcha-concepts/src/branch/master/tutorial2.js