Ana Sayfa Belgeler Eğitim Giriş
Tutorial pages

Geri arama içeren bir formda Recaptcha'yı atlayın. Öğretici 2.


ne öğreneceksin

 • NodeJS betiği ile Recaptcha ile Bu formunu nasıl göndereceğinizi öğreneceksiniz.
 • Gizli textarea ve callback yaklaşımı arasındaki farkı öğrenin.
 • Javascript 'grecaptcha.render' çağrısını nasıl doğru arayacağınızı öğrenin.
Source code

Bu video, öncesi eğitimindeki yaklaşım farkını vurgular. Formun textarea'sına g-cevap belirtecini yapıştırmak yerine, sayfa kaynak kodunda bulunabilecek "checkCaptcha" işlevini çağırıyoruz.

Javascript
     console.log('setting recaptcha g-response ...');
//await tab.$eval('#g-recaptcha-response', (element, token) => {
// element.value = token;
//}, token);

await tab.evaluate((token) => {
 checkCaptcha(token);
}, token);
    

Ayrıca, Recaptcha çözüldükten sonra gönderim otomatik olarak gerçekleştiği için herhangi bir gönder düğmesine basmaya gerek yoktur.

Javascript
     //comment out or remove it
//console.log('submitting form .. ');
//await Promise.all([
// tab.click('#contentbox > form > div > div.tac.padding20px > button'),
// tab.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
//]);
    

Sonraki öğretici bölümünde, geri arama işlevinin gresponse.render çağrısından ayrılmadığı ve gövdesinin şifrelendiği Recaptcha ile bir formu nasıl atlayacağınızı öğreneceksiniz.