Menu

Geri arama içeren bir formda Recaptcha'yı atlayın. Öğretici 2.


ne öğreneceksin

  • NodeJS betiği ile Recaptcha ile Bu formunu nasıl göndereceğinizi öğreneceksiniz.
  • Gizli textarea ve callback yaklaşımı arasındaki farkı öğrenin.
  • Javascript 'grecaptcha.render' çağrısını nasıl doğru arayacağınızı öğrenin.
Source code

Bu video, öncesi eğitimindeki yaklaşım farkını vurgular. Formun textarea'sına g-cevap belirtecini yapıştırmak yerine, sayfa kaynak kodunda bulunabilecek "checkCaptcha" işlevini çağırıyoruz.

console.log('setting recaptcha g-response ...');
await tab.evaluate((token) => {
  checkCaptcha(token);
}, token);

Ayrıca, Recaptcha çözüldükten sonra gönderim otomatik olarak gerçekleştiği için herhangi bir gönder düğmesine basmaya gerek yoktur.

console.log('submitting form .. ');
await Promise.all([
  tab.click('#contentbox > form > div > div.tac.padding20px > button'),
  tab.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
]);

Sonraki öğretici bölümünde, geri arama işlevinin gresponse.render çağrısından ayrılmadığı ve gövdesinin şifrelendiği Recaptcha ile bir formu nasıl atlayacağınızı öğreneceksiniz.

Github

https://github.com/anti-captcha/solving-captcha-concepts/blob/master/tutorial2.js