Information för synskadade besökare

Tjänsten Anti Captcha erbjuder en plattform för att lösa olika typer av captchor – från en användare till en annan. Vissa av våra kunder betalar små bonusar till arbetarna för varje löst captcha. Arbetare kommer vanligen från utvecklingsländer som Vietnam, Venezuela, Indonesien och Ukraina bland annat.

När kunder använder vår tjänst använder de en särskild app som ansluter till vårt API. En sådan app skickar information om captchan till vårt API som sedan skickar den vidare till en ledig arbetare. Arbetaren löser captchan, lägger in svaret och sedan skickas det tillbaka till kundens app.

Varje uppdrag kostar en bråkdel av en amerikansk dollar och du betalar per uppdrag. Att lösa tusen bildcaptchor kostar 70 cent. Att lösa tusen Google Recaptcha kostar ungefär två dollar.

För att börja använda vår tjänst behöver du registrera dig, fylla på ditt saldo och kopiera en 32 byte lång nyckel till den app du vill använda. Om du vill använda vår tjänst i Chrome kan du installera ett tillägg som vårt team har skapat. Tyvärr har Google tagit bort vårt tillägg från deras Web Store så det måste installeras manuellt via tilläggssidan under Inställningar. Instruktioner för hur du installerar tillägg finns på en annan webbplats: antcpt.com. Vi rekommenderar att personer med synnedsättning börjar med att installera tillägget och återkomma för registrering av konto när allt är klart. Här är de länkar du behöver.