Menu

Anti Captchas guider för webbläsarautomatisering

Börja från början och skicka in formuläret med Recaptcha v2 med NodeJS.

1. Börja från början och skicka in formuläret med Recaptcha v2 med NodeJS.

Skicka formulär med Recaptcha v2 och en callback-funktion.

2. Skicka formulär med Recaptcha v2 och en callback-funktion.

Skicka formulär med Recaptcha v2 med obfuskerad kod och anonym callback-funktion.

3. Skicka formulär med Recaptcha v2 med obfuskerad kod och anonym callback-funktion.

Lär dig hur du använder brytpunkter i Chrome för att hitta API-parametrar för FunCaptcha och Geetest

4. Lär dig hur du använder brytpunkter i Chrome för att hitta API-parametrar för FunCaptcha och Geetest

Lär dig hur du skickar in ett formulär med bildcaptcha med Python

5. Lär dig hur du skickar in ett formulär med bildcaptcha med Python

Bypass Recaptcha V3 med NodeJS och Puppeteer

6. Bypass Recaptcha V3 med NodeJS och Puppeteer

Omgå alla captcha med AntiGate-mallar

6. Omgå alla captcha med AntiGate-mallar