Tutorial pages

Anti Captchas guider för webbläsarautomatisering

1. Kom igång från början och skicka formulär med Recaptcha v2 med hjälp av NodeJS.

 • Installera NodeJS och Webstorm IDE på en ren installation av Ubuntu.
 • Installera och ladda npm-modulerna anticaptchaofficial och puppeteer.
 • Lär dig skicka det här formuläret med Recaptcha och NodeJS-skript.
 • Lär dig skriva ett Puppeteer-skript för att öppna Chromium och gå till en webbsida i bakgrunden.
 • Lär dig ta skärmdumpar av sidor och spara dem till hårddisken.
 • Lär dig fylla i formulärfält med hjälp av CSS-selektorer.
 • Lär dig lösa Recaptcha v2, fylla i dolda textarea-element (#g-recaptcha-response) och sedan skicka formuläret.
 • Tips för att fördjupa dina kunskaper om Javascript ES6 och NodeJS.
Source code
För att se denna video krävs en aktiv kontosession och ett saldo med minst 5 USD.

2. Skicka formulär med Recaptcha v2 och en callback-funktion.

 • Lär dig skicka det här formuläret med Recaptcha och NodeJS-skript.
 • Lär dig skillnaden mellan dolda textarea-element och callback-metoden.
 • Lär dig söka i "grecaptcha.render"-anrop på rätt sätt.
För att se denna video krävs en aktiv kontosession och ett saldo med minst 5 USD.

3. Skicka formulär med Recaptcha v2 med obfuskerad kod och anonym callback-funktion.

 • Lär dig skicka det här formuläret med Recaptcha och NodeJS-skript.
 • Lär dig felsöka obfuskerat Javascript.
 • Lär dig hämta och använda data från anonyma funktioner.
 • Bekanta dig med räckvidder (scopes) i Javascript.
 • Lär dig lägga in ditt Javascript på formuläret.
 • Lär dig skicka statiska filer från lokalt nätverk med hjälp av NodeJS.