Menu

Dokumentation för Anti Captcha

Typer av uppdrag som stödsAPI-metoder

createTask: skapa ett uppdrag och få dess id till svar
getTaskResult: hämta uppdragets resultat via dess id
getBalance: hämta saldobelopp
getQueueStats: hämta ködata i realtid
reportIncorrectRecaptcha: felanmäl Recaptcha-token
reportCorrectRecaptcha: anmäl Recaptcha-token som godkänd
reportIncorrectImageCaptcha: felanmäl bildcaptcha
reportIncorrectHcaptcha: rapportera en misslyckad Hcaptcha-token
pushAntiGateVariable: skicka ett variabelvärde till ett AntiGate-uppdrag
getSpendingStats: hämta statistik över kontots förbrukning
test: felsök dina JSON POST-förfrågningar med denna metod


API för samarbetspartners och återförsäljare

getAppStats: hämta statistik över hur appen använder Anti Captcha
sendFunds: överför tillgångar från ditt konto till ett annat


Artiklar