Thông tin cho khách khiếm thị

Service Anti Captcha cung cấp một nền tảng để một người dùng giải các loại captcha khác nhau cho những người dùng khác. Chúng tôi có những khách hàng thưởng nhân viên một phần thưởng nhỏ cho mỗi captcha giải được. Nhân viên thường cư trú tại các nước đang phát triển như Việt Nam, Venezuela, Indonesia, Ukraine, v.v..

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng cần sử dụng các ứng dụng đặc biệt kết nối với giao diện chương trình ứng dụng hoặc API của dịch vụ đó. Ứng dụng như vậy sẽ gửi dữ liệu mã captcha tới API của chúng tôi, sau đó mã captcha được giao cho một nhân viên nhàn rỗi. Nhân viên giải mã captcha, gửi kết quả và sau đó kết quả được truyền trở lại ứng dụng khách hàng.

Mỗi tác vụ có giá bằng 0,x đô la Mỹ và bạn trả tiền cho mỗi tác vụ. Giải một nghìn mã captcha hình ảnh tốn bảy mươi xu. Giải một nghìn google recaptcha tốn khoảng hai đô la.

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cần đăng ký, nạp tiền vào số dư và sao chép khóa truy cập đặc biệt dài ba mươi hai byte vào ứng dụng bạn sử dụng. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong trình duyệt Chrome, bạn có thể cài đặt plugin được tạo bởi đội ngũ chúng tôi. Không may, Google đã cấm plugin của chúng tôi trong Plugins Store và bạn phải cài đặt thủ công qua trang mở rộng trong phần thiết lập. Hướng dẫn cài đặt plugin nằm trên một trang web khác - antcpt.com. Chúng tôi khuyên người dùng bị suy giảm thị lực nên bắt đầu cài đặt plugin và quay lại đăng ký tài khoản sau khi cài đặt thành công. Đây là liên kết bạn cần.