Menu

เรียนรู้วิธีส่งแบบฟอร์มพร้อมแคปต์ชารูปภาพโดยใช้ Python


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ในบทช่วยสอนสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ คุณจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของการส่งแบบฟอร์มพร้อมคำอธิบายภาพ
  • คุณจะส่งแบบฟอร์มสาธิต นี้ ที่มีรูปภาพ captcha
  • เริ่มต้นจากศูนย์ด้วยการวิเคราะห์แบบฟอร์มด้วยเบราว์เซอร์ของคุณ ดำเนินการต่อด้วยการสร้างโค้ดที่ดึงข้อมูลในแบบฟอร์มและแก้ปัญหา captcha ด้วยบริการ Anti Captcha
  • ลงท้ายด้วยรหัสที่ส่งข้อมูลในแบบฟอร์มและตรวจสอบผลลัพธ์ที่สำเร็จหรือล้มเหลว

Github

https://github.com/anti-captcha/solving-captcha-concepts/blob/master/tutorial5.py