Menu

เรียนรู้วิธีใช้เบรกพอยต์ใน Chrome เพื่อค้นหาพารามิเตอร์ API สำหรับ FunCaptcha และ Geetest


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เรียนรู้วิธีค้นหา "new FunCaptcha" สำหรับการเริ่มต้นวิดเจ็ต Arkoselabs captcha
  • เรียนรู้วิธีค้นหา "initGeetest" และ "initGeetest4" สำหรับ Chinese Geetest captcha เวอร์ชัน 3 และ 4