หน้าแรก เอกสาร บทช่วยสอน ลงชื่อเข้าใช้
Tutorial pages

บายพาส Recaptcha พร้อมฟังก์ชันโทรกลับแบบไม่ระบุชื่อ กวดวิชา 3.


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • คุณจะได้เรียนรู้วิธีส่งแบบฟอร์ม นี้ ด้วย Recaptcha พร้อมสคริปต์ NodeJS
  • เรียนรู้วิธีการดีบั๊กโค้ดจาวาสคริปต์ที่ซับซ้อน
  • เรียนรู้วิธีแยกและใช้เนื้อหาฟังก์ชันที่ไม่ระบุตัวตน
  • เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตของจาวาสคริปต์
  • เรียนรู้วิธีแทรกโค้ดจาวาสคริปต์ของคุณในแบบฟอร์ม
  • เรียนรู้วิธีการให้บริการไฟล์คงที่จากเซิร์ฟเวอร์ภายในโดยใช้ NodeJS
Source code