Menu

บายพาส Recaptcha พร้อมฟังก์ชันโทรกลับแบบไม่ระบุชื่อ กวดวิชา 3.


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • คุณจะได้เรียนรู้วิธีส่งแบบฟอร์ม นี้ ด้วย Recaptcha พร้อมสคริปต์ NodeJS
  • เรียนรู้วิธีการดีบั๊กโค้ดจาวาสคริปต์ที่ซับซ้อน
  • เรียนรู้วิธีแยกและใช้เนื้อหาฟังก์ชันที่ไม่ระบุตัวตน
  • เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตของจาวาสคริปต์
  • เรียนรู้วิธีแทรกโค้ดจาวาสคริปต์ของคุณในแบบฟอร์ม
  • เรียนรู้วิธีการให้บริการไฟล์คงที่จากเซิร์ฟเวอร์ภายในโดยใช้ NodeJS

Github

https://github.com/anti-captcha/solving-captcha-concepts/blob/master/tutorial3.js