Startsida Dokumentation Guider Logga in
Tutorial pages

Gå förbi Recaptcha på ett formulär med en återuppringning. Handledning 2.


Vad du ska lära dig

 • Du kommer att lära dig hur du skickar detta-formulär med Recaptcha med NodeJS-skript.
 • Lär dig skillnaden mellan dolda textarea-element och callback-metoden.
 • Lär dig söka i "grecaptcha.render"-anrop på rätt sätt.
Source code

Den här videon belyser skillnaden i tillvägagångssätt från tidigare handledning. Istället för att klistra in g-respons-token i formulärets textområde, anropar vi funktionen "checkCaptcha" som finns i sidans källkod.

Javascript
     console.log('setting recaptcha g-response ...');
//await tab.$eval('#g-recaptcha-response', (element, token) => {
// element.value = token;
//}, token);

await tab.evaluate((token) => {
 checkCaptcha(token);
}, token);
    

Det finns heller inget behov av att trycka på några skicka-knappar, eftersom inlämning sker automatiskt efter att Recaptcha är löst.

Javascript
     //comment out or remove it
//console.log('submitting form .. ');
//await Promise.all([
// tab.click('#contentbox > form > div > div.tac.padding20px > button'),
// tab.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
//]);
    

I nästa handledning kommer du att lära dig hur du kringgår ett formulär med Recaptcha där återuppringningsfunktionen inte är separerad från gresponse.render-anropet och dess kropp är krypterad.