Menu

Gå förbi Recaptcha på ett formulär med en återuppringning. Handledning 2.


Vad du ska lära dig

  • Du kommer att lära dig hur du skickar detta-formulär med Recaptcha med NodeJS-skript.
  • Lär dig skillnaden mellan dolda textarea-element och callback-metoden.
  • Lär dig söka i "grecaptcha.render"-anrop på rätt sätt.
Source code

Den här videon belyser skillnaden i tillvägagångssätt från tidigare handledning. Istället för att klistra in g-respons-token i formulärets textområde, anropar vi funktionen "checkCaptcha" som finns i sidans källkod.

console.log('setting recaptcha g-response ...');
await tab.evaluate((token) => {
  checkCaptcha(token);
}, token);

Det finns heller inget behov av att trycka på några skicka-knappar, eftersom inlämning sker automatiskt efter att Recaptcha är löst.

console.log('submitting form .. ');
await Promise.all([
  tab.click('#contentbox > form > div > div.tac.padding20px > button'),
  tab.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
]);

I nästa handledning kommer du att lära dig hur du kringgår ett formulär med Recaptcha där återuppringningsfunktionen inte är separerad från gresponse.render-anropet och dess kropp är krypterad.

Github

https://github.com/anti-captcha/solving-captcha-concepts/blob/master/tutorial2.js