Menu

Lär dig hur du använder brytpunkter i Chrome för att hitta API-parametrar för FunCaptcha och Geetest


Vad du ska lära dig

  • Lär dig hur du hittar "new FunCaptcha"-anrop för Arkoselabs captcha-widgetinitiering
  • Lär dig hur du hittar "initGeetest" och "initGeetest4"-anrop för kinesiska Geetest captcha version 3 och 4.