Tutorial pages

خودآموزهای اتوماسیون مرورگر Anti Captcha

1. از صفر شروع کنید و فرم دارای Recaptcha v2 را با استفاده از NodeJS ارسال کنید.

 • تنظیم NodeJS و Webstorm IDE در Ubuntu OS که تازه نصب شده است.
 • نصب و ایمپورت کردن ماژول‌های anticaptchaofficial و puppeteer npm.
 • خواهید آموخت که چگونه این فرم را همراه با ریکپچا توسط اسکریپت NodeJS ارسال کنید.
 • نحوه نوشتن یک اسکریپت puppeteer که کرومیوم را در حالت پس‌زمینه باز می‌کند و به آن صفحه حرکت می‌کند را بیاموزید.
 • نحوه گرفتن اسکرین‌شات از صفحه و ذخیره آن روی دیسک را بیاموزید.
 • نحوه پرکردن فیلدهای متنی فرم با استفاده از سلکتورهای CSS را بیاموزید.
 • نحوه حل کردن Recaptcha v2، پرکردن ناحیه متنی مخفی، #g-recaptcha-response و ارسال فرم را بیاموزید.
 • نکاتی درباره افزایش دانشتان درباره Javascript ES6 و NodeJS.
Source code
برای دیدن این ویدئو، داشتن یک جلسه حساب فعال و حداقل موجودی $5 لازم است

2. ارسال فرم با Recaptcha v2 با استفاده از تابع کال‌بک.

 • خواهید آموخت که چگونه این فرم را همراه با ریکپچا توسط اسکریپت NodeJS ارسال کنید.
 • تفاوت بین ناحیه متنی مخفی و روش کال‌بک را بیاموزید.
 • نحوه جستجوی مناسب صدا زدن 'grecaptcha.render' را بیاموزید
برای دیدن این ویدئو، داشتن یک جلسه حساب فعال و حداقل موجودی $5 لازم است

3. ارسال فرم با Recaptcha v2 که کد مبهم و تابع کال‌بک گمنام دارد

 • خواهید آموخت که چگونه این فرم را همراه با ریکپچا توسط اسکریپت NodeJS ارسال کنید.
 • نحوه دیباگ کردن کد جاوا اسکریپت مبهم را بیاموزید.
 • نحوه استخراج و استفاده از بدنه تابع گمنام را بیاموزید.
 • ایده‌ای از چشم‌اندازهای جاوا اسکریپت به دست بیاورید.
 • نحوه واردکردن کد جاوااسکریپت‌تان در فرم را بیاموزید.
 • نحوه سرو کردن فایل‌های استاتیک از سرور محلی با استفاده از NodeJS را بیاموزید.