خانه مستندات خودآموزها ورود
Tutorial pages

با NodeJS و Puppeteer Recaptcha V3 را دور بزنید


چیزی که قرار است یاد بگیرید

  • نحوه ارسال فرم این با تأیید Recaptcha V3، با کد جاوا اسکریپت در محیط NodeJS.
  • چگونه تابع grecaptcha.execute خود را به صفحه تزریق کنید.
  • نحوه گرفتن توکن از Anti-Captcha API و استفاده از آن در صفحه.