Menu

با نحوه استفاده از نقاط شکست در Chrome برای یافتن پارامترهای API برای FunCaptcha و Geetest آشنا شوید


چیزی که قرار است یاد بگیرید

  • با نحوه پیدا کردن فراخوان FunCaptcha جدید برای مقداردهی اولیه ویجت Captcha Arkoselabs آشنا شوید
  • با نحوه پیدا کردن فراخوان‌های «initGeetest» و «initGeetest4» برای کپچای چینی Geetest نسخه 3 و 4 آشنا شوید.