Menu

مستندات Anti-captcha

انواع وظایفی که پشتیبانی می‌شوندمتدهای API

createTask: ایجاد یک وظیفه و پیدا کردن ID آن
getTaskResult: به دست آوردن نتیجه وظیفه از طریق ID آن
getBalance: درخواست موجودی باقیمانده حسابتان
getQueueStats: بازیابی آمارهای لحظه‌به‌لحظه درباره ظرفیت
reportIncorrectRecaptcha: گزارش‌کردن یک توکن ریکپچای ناموفق
reportCorrectRecaptcha: گزارش‌کردن یک توکن ریکپچای ناموفق
reportIncorrectImageCaptcha: گزارش‌کردن حل متنی یک کپچای تصویری
reportIncorrectHcaptcha: یک توکن Hcaptcha ناموفق را گزارش کنید
pushAntiGateVariable: ارسال یک مقدار متغیر برای وظیفه‌ی AntGate
getSpendingStats: بازیابی آمارهای هزینه‌های حساب
test: درخواست‌های JSON POST با این متد دیباگ می‌شوند


API برای شرکا و خرده‌فروش‌ها

getAppStats: بازیابی آمارهای مربوط به عملکرد اپ شما در Anti-Captcha
sendFunds: ارسال پول از حسابتان به حساب شخص دیگر


مقاله‌ها