منوی مستندات

مستندات Anti-captcha

انواع وظیفه مورد پشتیبانیمتدهای API

createTask: ایجاد یک وظیفه و پیدا کردن ID آن
getTaskResult: به دست آوردن نتیجه وظیفه از طریق ID آن
getBalance: درخواست موجودی باقیمانده حسابت
getQueueStats: بازیابی آمارهای ظرفیت زمان واقعی
reportIncorrectRecaptcha: گزارش توکن ریکپچای ناموفق
reportCorrectRecaptcha: گزارش توکن ریکپچای پذیرفته‌شده
reportIncorrectImageCaptcha: گزارش راه‌حل متنی کپچای تصویری
test: دیباگ کردن درخواست‌های JSON POST
getSpendingStats: بازیابی آمارهای هزینه حساب


API برای شرکا و خرده‌فروش‌ها

getAppStats: بازیابی آمارهای مربوط به عملکرد اپ شما در Anti-Captcha
sendFunds: ارسال پول از حسابت به حساب شخصی دیگر
generateCoupons: تولید کوپن‌هایی برای مقدار معین‌شده
getResellerData: بازیابی فهرست کوپن‌ها و موجودی حساب خرده‌فروش


مقالات