close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

مستندات Anti-captcha

انواع وظیفه مورد پشتیبانیمتدهای API

createTask: ایجاد یک وظیفه و پیدا کردن ID آن
getTaskResult: به دست آوردن نتیجه وظیفه از طریق ID آن
getBalance: درخواست موجودی باقیمانده حسابت
getQueueStats: بازیابی آمارهای ظرفیت زمان واقعی
reportIncorrectRecaptcha: گزارش توکن ریکپچای ناموفق
reportCorrectRecaptcha: گزارش توکن ریکپچای پذیرفته‌شده
reportIncorrectImageCaptcha: گزارش راه‌حل متنی کپچای تصویری
reportIncorrectHcaptcha: یک توکن Hcaptcha ناموفق را گزارش کنید
pushAntiGateVariable: مقدار متغیری را برای وظیفه‌ی AntGate ارسال کنید
getSpendingStats: بازیابی آمارهای هزینه حساب
test: دیباگ کردن درخواست‌های JSON POST


API برای شرکا و خرده‌فروش‌ها

getAppStats: بازیابی آمارهای مربوط به عملکرد اپ شما در Anti-Captcha
sendFunds: ارسال پول از حسابت به حساب شخصی دیگر
generateCoupons: تولید کوپن‌هایی برای مقدار معین‌شده
getResellerData: بازیابی فهرست کوپن‌ها و موجودی حساب خرده‌فروش


مقالات