Home Dokumentasyon Mga tutorial Mag-Sign In
Tutorial pages

Mga tutorial ng Anti Captcha sa awtomasyon ng browser

1. Magsimula sa simula at isumite ang form gamit ang Recaptcha v2 gamit ang NodeJS.

2. Isumite ang form sa pamamagitan ng Recaptcha v2 gamit ang callback na funsiyon.

3. Isumite ang form sa pamamagitan ng Recaptcha v2 na may obfuscated na code at anonymous na callback na funsiyon.

4. Matutunan kung paano gumamit ng mga breakpoint sa Chrome upang mahanap ang mga parameter ng API para sa FunCaptcha at Geetest

5. Matutunan kung paano magsumite ng form na may image captcha gamit ang Python

6. Bypass Recaptcha V3 gamit ang NodeJS at Puppeteer