Tutorial pages

Mga tutorial ng Anti Captcha sa awtomasyon ng browser

1. Magsimula mula sa wala at isumite ang form sa pamamagitan ng Recaptcha v2 gamit ang NodeJS.

 • I-setup ang NodeJS at Webstorm IDE sa bagong na-install na Ubuntu OS.
 • I-install at i-import ang mga opisyal na module ng anticaptcha at puppeteer npm.
 • Matututuhan mo kung paano isumite itong form sa pamamagitan ng Recaptcha gamit ang NodeJS script.
 • Pag-aralan kung paano magsulat ng puppeteer na script na nagbubukas ng Chromium sa background na mode at pumupunta sa isang pahina.
 • Pag-aralan kung paano kumuha ng screenshot ng isang pahina at i-save ito sa disk.
 • Pag-aralan kung paano punan ang form ng mga teksto sa pamamagitan ng mga CSS selector.
 • Pag-aralan kung paano lutasin ang Recaptcha v2, punan ang nakatagong textarea #g-recaptcha-response at isumite ang form.
 • Mga tala tungkol sa pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa Javascript na ES6 at NodeJS.
Source code
Aktibong sesyon sa akawnt at pinakamababang balanse na $5 ang kinakailangan para makita ang bidyong ito

2. Isumite ang form sa pamamagitan ng Recaptcha v2 gamit ang callback na funsiyon.

 • Matututuhan mo kung paano isumite itong form sa pamamagitan ng Recaptcha gamit ang NodeJS script.
 • Pag-aralan ang pagkakaiba ng nakatagong textarea at diskarte sa pag-callback.
 • Pag-aralan kung paano ang wastong paghahanap ng javascript 'grecaptcha.render' na pagtawag.
Aktibong sesyon sa akawnt at pinakamababang balanse na $5 ang kinakailangan para makita ang bidyong ito

3. Isumite ang form sa pamamagitan ng Recaptcha v2 na may obfuscated na code at anonymous na callback na funsiyon.

 • Matututuhan mo kung paano isumite itong form sa pamamagitan ng Recaptcha gamit ang NodeJS script.
 • Pag-aralan kung paano i-debug ang isang obfuscated na javascript code.
 • Pag-aralan kung paano kunin at gamitin ang anonymous na katawan ng funsiyon.
 • Kunin ang ideya ng mga javascript scope.
 • Pag-aralan kung paano ipasok ang iyong javascript na code sa form.
 • Pag-aralan kung paano maghain ng mga static na file mula sa lokal na server gamit ang NodeJS.