Menu

Bypass Recaptcha na may anonymous na function ng callback. Tutorial 3.


Kung ano ang iyong matututunan

  • Matututuhan mo kung paano magsumite ng ito form na may Recaptcha na may NodeJS script.
  • Pag-aralan kung paano i-debug ang isang obfuscated na javascript code.
  • Pag-aralan kung paano kunin at gamitin ang anonymous na katawan ng funsiyon.
  • Kunin ang ideya ng mga javascript scope.
  • Pag-aralan kung paano ipasok ang iyong javascript na code sa form.
  • Pag-aralan kung paano maghain ng mga static na file mula sa lokal na server gamit ang NodeJS.

Github

https://github.com/anti-captcha/solving-captcha-concepts/blob/master/tutorial3.js