Menu

I-bypass ang Recaptcha sa isang form na may callback. Tutorial 2.


Kung ano ang iyong matututunan

  • Matututuhan mo kung paano magsumite ng ito form na may Recaptcha na may NodeJS script.
  • Pag-aralan ang pagkakaiba ng nakatagong textarea at diskarte sa pag-callback.
  • Pag-aralan kung paano ang wastong paghahanap ng javascript 'grecaptcha.render' na pagtawag.
Source code

Itinatampok ng video na ito ang pagkakaiba sa diskarte mula sa dati tutorial. Sa halip na i-paste ang token ng g-response sa textarea ng form, ginagamit namin ang function na "checkCaptcha" na makikita sa source code ng page.

console.log('setting recaptcha g-response ...');
await tab.evaluate((token) => {
  checkCaptcha(token);
}, token);

Hindi na rin kailangang itulak ang anumang mga pindutan ng pagsumite, dahil awtomatikong nangyayari ang pagsusumite pagkatapos malutas ang Recaptcha.

console.log('submitting form .. ');
await Promise.all([
  tab.click('#contentbox > form > div > div.tac.padding20px > button'),
  tab.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
]);

Sa susunod na pagtuturo matututunan mo kung paano i-bypass ang isang form gamit ang Recaptcha kung saan ang callback function ay hindi nahihiwalay sa gresponse.render na tawag at ang katawan nito ay naka-encrypt.

Github

https://github.com/anti-captcha/solving-captcha-concepts/blob/master/tutorial2.js