Menu

Pag-aralan kung paano gumamit ng mga breakpoint sa Chrome upang mahanap ang mga parametro ng API para sa FunCaptcha at Geetest


Ano ang iyong matututuhan

  • Pag-aralan kung paano maghanap ng "new FunCaptcha" na tawag para sa pagsisimula ng widget ng Arkoselabs na captcha
  • Pag-aralan kung paano hanapin ang "initGeetest" at "initGeetest4" na mga tawag para sa Tsinong Geetest na captcha na bersyon 3 at 4.