Menu

Matutunan kung paano gumamit ng mga breakpoint sa Chrome upang mahanap ang mga parameter ng API para sa FunCaptcha at Geetest


Kung ano ang iyong matututunan

  • Matutunan kung paano maghanap ng "new FunCaptcha" na tawag para sa Arkoselabs captcha widget initialization
  • Matutunan kung paano hanapin ang "initGeetest" at "initGeetest4" na tawag para sa Chinese Geetest captcha na bersyon 3 at 4.