Menu

Obejście Recaptcha V2 z NodeJS i Puppeteer


Czego się dowiesz

 • Zainstaluj NodeJS i Webstorm IDE w świeżej instalacji Ubuntu OS.
 • Zainstaluj i zaimportuj moduły npm anticaptchaofficial i puppeteer.
 • Nauczysz się jak można przesłać ten formularz z Recaptcha stosując skrypt NodeJS.
 • Dowiedz się jak pisać skrypty puppeteer, które otwierają Chromium w tle i ładują daną stronę.
 • Dowiedz się jak zrobić zrzut ekranu strony i zapisać go na dysku.
 • Dowiedz się jak wypełnić formularz za pomocą selektorów CSS.
 • Dowiedz się jak rozwiązywać Recaptcha v2, wypełniać ukryte pola textarea #g-recaptcha-response i przesyłać formularze.
 • Poszerz swoją wiedzę o Javascript ES6 i NodeJS.
Source code

Zainstaluj NodeJS i Webstorm IDE w świeżej instalacji Ubuntu OS.

 • Ubuntu OS: Instalacja Ubuntu OS nie jest wymogiem, ale zaleceniem. Uruchomienie NodeJS z Windows jest również możliwe, ale nasz kod może nie być kompatybilny.
 • Node JS: Pobierz NodeJS na swój system operacyjny tutaj
 • Edytor kodu: Polecamy VS Code lub Atom. Oba są darmowymi IDE.

Zainstaluj curl i NodeJS w Ubuntu:

apt update
apt install -y curl
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
apt install -y nodejs

Zainstaluj i zaimportuj moduły npm anticaptchaofficial i puppeteer.

Zainstaluj moduły anti-captcha i Puppeteer npm:

npm install @antiadmin/anticaptchaofficial puppeteer

Utwórz nowy plik index.js i dodaj następujące. Zastąp "YOUR_API_KEY" swoim kluczem, który znajdziesz w dziale Ustawienia API :

const ac = require("@antiadmin/anticaptchaofficial");
   const pup = require("puppeteer");
   ac.setAPIKey('YOUR_API_KEY');

Dowiedz się jak pisać skrypty puppeteer, które otwierają Chromium w tle i ładują daną stronę.

Dodaj następujący kod, aby najpierw rozwiązać captcha, następnie wypełnić formularz z loginem i hasłem, wkleić token g-response do textarea z id="g-recaptcha-response" i przesłać formularz:

const login = 'mylogin';
const password = 'my strong password';

(async () => {

  console.log('solving recaptcha ...');
  let token = await ac.solveRecaptchaV2Proxyless('https://anti-captcha.com/demo?page=recaptcha_v2_textarea', '6LfydQgUAAAAAMuh1gRreQdKjAop7eGmi6TrNIzp');
  if (!token) {
    console.log('something went wrong');
    return;
  }

  console.log('opening browser ..');
  const browser = await pup.launch();

  console.log('creating new tab ..');
  const tab = await browser.newPage();

  console.log('changing window size .. ');
  await tab.setViewport({ width: 1360, height: 1000 });

  console.log('opening target page ..');
  await tab.goto('https://anti-captcha.com/demo?page=recaptcha_v2_textarea', { waitUntil: "networkidle0" });

  console.log('filling login input ..');
  await tab.$eval('#contentbox > form > div > div:nth-child(1) > span > input', (element, login) => {
    element.value = login;
  }, login);

  console.log('filling password input');
  await tab.$eval('#contentbox > form > div > div:nth-child(2) > span > input', (element, password) => {
    element.value = password;
  }, password);

  console.log('setting recaptcha g-response ...');
  await tab.$eval('#g-recaptcha-response', (element, token) => {
    element.value = token;
  }, token);

  console.log('submitting form .. ');
  await Promise.all([
    tab.click('#contentbox > form > div > div.tac.padding20px > button'),
    tab.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
  ]);

  console.log('making a screenshot ...');
  await tab.screenshot({ path: 'screenshot.png' });

  console.log('closing browser .. ');
  await browser.close();

})();

Można zauważyć, że najpierw rozwiązujemy captcha, a dopiero potem przechodzimy na stronę i wklejamy wynik. Działa to w przypadku Recaptcha, ponieważ znamy już sitekey, a czas ważności tokena wynosi 120 sekund.

Zrzut ekranu strony końcowej zapisujemy do pliku screenshot.png. Jeśli chcesz zobaczyć, co dzieje się w przeglądarce, wyłącz tryb headless:

console.log('opening browser ..');
//const browser = await pup.launch();
const browser = await pup.launch({ headless: false });

Poszerz swoją wiedzę o Javascript ES6 i NodeJS.

Dowiedziałeś się jak ominąć formularz z Recaptcha V2 w najprostszy sposób - z textarea "g-recaptcha-response" jako częścią formularza. Być może chcesz rozszerzyć swoją wiedzę:

Github

https://github.com/anti-captcha/solving-captcha-concepts/blob/master/tutorial1.js