Menu

Dokumentacja Anti-captcha

Obsługiwane typy zadańMetody API

createTask: utwórz zadanie i odbierz jego ID
getTaskResult: pobierz wynik zadania podając jego ID
getBalance: poproś o podanie pozostałego na koncie saldo
getQueueStats: pobierz aktualne statystyki możliwości przerobowych
reportIncorrectRecaptcha: zgłoś nieudany token Recaptcha
reportCorrectRecaptcha: poinformuj o zaakceptowanym tokenie Recaptcha
reportIncorrectImageCaptcha: zgłoś błędne rozwiązanie tekstowe captchy
reportIncorrectHcaptcha: zgłoś nieudany token Hcaptcha
pushAntiGateVariable: Przekazywanie wartości zmiennej do zadania AntiGate
getSpendingStats: pobierz statystyki wydatków konta
test: pozwala debugować zapytania JSON POST


API dla partnerów i odsprzedawców

getAppStats: pobierz statystyki dotyczące jakości współpracy twojej aplikacji z Anti-Captcha
sendFunds: prześlij fundusze ze swojego konta na inne


Artykuły