Tutorial pages

Dowiedz się, jak używać punktów przerwania w Chrome, aby znaleźć parametry API dla FunCaptcha i Geetestu


Czego się dowiesz

  • Dowiedz się, jak znaleźć wywołanie "new FunCaptcha" dla inicjalizacji widgetu captcha Arkoselabs
  • Dowiedz się, jak znaleźć wywołania "initGeetest" i "initGeetest4" dla chińskiej captcha Geetest w wersji 3 i 4.