Strona główna Dokumentacja Tutoriale Logowanie
Tutorial pages

Obejście Recaptcha na formularzu z wywołaniem zwrotnym. Tutorial 2.


Czego się dowiesz

 • Dowiesz się jak przesłać formularz ten z Recaptcha za pomocą skryptu NodeJS.
 • Dowiedz się czym różni się metoda ukrytych textarea od wywołań callback.
 • Dowiedz się jak prawidłowo odnaleźć wywołanie javascript 'grecaptcha.render'.
Source code

Ten film pokazuje różnicę w podejściu od tutoriala poprzedni. Zamiast wklejać token g-response do textarea formularza, wywołujemy funkcję "checkCaptcha", którą można znaleźć w kodzie źródłowym strony.

Javascript
     console.log('setting recaptcha g-response ...');
//await tab.$eval('#g-recaptcha-response', (element, token) => {
// element.value = token;
//}, token);

await tab.evaluate((token) => {
 checkCaptcha(token);
}, token);
    

Nie ma również potrzeby naciskać żadnych przycisków przesyłania, ponieważ przesyłanie odbywa się automatycznie po rozwiązaniu Recaptcha.

Javascript
     //comment out or remove it
//console.log('submitting form .. ');
//await Promise.all([
// tab.click('#contentbox > form > div > div.tac.padding20px > button'),
// tab.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
//]);
    

W kolejnym samouczek dowiesz się jak ominąć formularz z Recaptcha, gdzie funkcja callback nie jest oddzielona od wywołania gresponse.render, a jej ciało jest zaszyfrowane.