Tutorial pages

Obejście Recaptcha na formularzu z wywołaniem zwrotnym. Tutorial 2.


Czego się dowiesz

  • Dowiesz się jak przesłać formularz ten z Recaptcha za pomocą skryptu NodeJS.
  • Dowiedz się czym różni się metoda ukrytych textarea od wywołań callback.
  • Dowiedz się jak prawidłowo odnaleźć wywołanie javascript 'grecaptcha.render'.
Source code

Ten film pokazuje różnicę w podejściu od tutoriala poprzedni. Zamiast wklejać token g-response do textarea formularza, wywołujemy funkcję "checkCaptcha", którą można znaleźć w kodzie źródłowym strony.

console.log('setting recaptcha g-response ...');
await tab.evaluate((token) => {
  checkCaptcha(token);
}, token);

Nie ma również potrzeby naciskać żadnych przycisków przesyłania, ponieważ przesyłanie odbywa się automatycznie po rozwiązaniu Recaptcha.

console.log('submitting form .. ');
await Promise.all([
  tab.click('#contentbox > form > div > div.tac.padding20px > button'),
  tab.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
]);

W kolejnym samouczek dowiesz się jak ominąć formularz z Recaptcha, gdzie funkcja callback nie jest oddzielona od wywołania gresponse.render, a jej ciało jest zaszyfrowane.

Github

https://git.anti-captcha.com/sup/solving-captcha-concepts/src/branch/master/tutorial2.js