close menu
Підтримувані типи завдань
Методи API
Статті
GitHub icon
GitHub
Menu

getAppStats: отримати статистику додатка

Цей метод виводить щоденну статистику для вашого додатку, зареєстрованого в Центрі розробників. Статистика доступна лише для власника програми. У разі неправомірного доступу повертається помилка ERROR_ACCESS_DENIED.

Статистика має той самий формат, який використовується в AntiCaptcha для відображення діаграм JS за допомогою плагіна HighCharts. Ви можете переформатувати його в залежності від того, які дані вам потрібні для відображення.

Адреса: https://api.anti-captcha.com/getAppStats
Метод: POST
Content-type: application-json

Параметри запиту

ВластивістьТипОбов’язковоПризначення
clientKeyРядокТак
softIdЦілочисельнийТакID вашого додатка з Центру розробників
modeРядокНіТип статистики:
errors: (за замовчуванням) : Дані про помилки
views: Перегляди сторінок додатку
downloads: Натискає на посилання "завантажити"
users: Кількість користувачів
money: Зароблені гроші

Приклад запиту

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "softId":123,
  "mode":"errors"
}' https://api.anti-captcha.com/getAppStats


Структура відповіді

ВластивістьТипПризначення
errorIdЦілочисельнийІдентифікатор помилки.
0 - помилок немає, операцію виконано успішно.
>0 - ідентифікатор помилки. Код помилки та її короткий опис доступні у властивостях errorCode та errorDescription.
errorCodeРядок
errorDescriptionРядокКороткий опис помилки
chartDataМасив
Об’єкт, що містить заголовок даних діаграми, щоденні значення, дати та інше. Готовий до рендерингу в HighCharts.js
fromDateРядокДата початку звіту
toDateРядокДата закінчення звіту

Приклад відповіді

JSON без помилок
JSON з помилкою
{
 "errorId":0,
 "chartData":[
  {
   "name":"Accepted (paid)",
   "data":[
    {
     "date":"25 January",
     "shortdate":"25 Jan",
     "y":134587,
     "beginstamp":1548374400,
     "endstamp":1548460799,
     "stamp":1548374400
    },{
     "date":"26 January",
     "shortdate":"26 Jan",
     "y":87532,
     "beginstamp":1548460800,
     "endstamp":1548547199,
     "stamp":1548460800
    },{
    ...
    }],
    "itemname":"Captchas",
    "errorId":0,
    "code":"",
    "description":""
  },{
    "name":"No slots available (low bid)",
    "data":[
     ..
    ],
    "itemname":"Errors",
    "errorId":2,
    "count":82224,
    "code":"ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE",
    "description":"No idle workers are available at the moment. Please try a bit later or increase your maximum bid in menu Settings - API Setup in Anti-Captcha Customers Area."
  }],
 "fromDate":"25 Jan 00:00",
 "toDate":"24 Feb 08:09"
}