Підтримувані типи завдань
Методи API
Статті
Уроки
GitHub
Меню документації

ImageToTextTask : вирішити капчу зображення

Надішліть тіло зображення та отримайте з нього текст. Текст може містити лише цифри, літери, спеціальні символи та пробіл. Підтримуються анімації GIF, обсягом до 500 кб. Кастомізовані капчі, такі як "знайти кота у цьому наборі зображень і ввести його номер", не підтримуються.

Об'єкт завдання

Властивість Тип Обов’язково Значення за замовчуванням Призначення
type Рядок Так ImageToTextTask Визначає тип завдання.
body Рядок Так Тіло файлу, закодоване в base64. Не забудьте надіслати його без розривів рядків. Не включайте теги 'data:image/png,' та подібні теги, лише чистий base64!
phrase Логічний Ні false false - немає вимог
true - вимагає від працівника введення відповіді принаймні з одним "пробілом". Якщо пробіла немає, вони пропустять завдання, тому використовуйте його з обережністю.
case Логічний Ні true false - немає вимог
true - працівник побачить спеціальний знак, що відповідь потрібно вводити з урахуванням регістру.
numeric Цілочисельний Ні 0 0 - немає вимог
1 - дозволяються лише цифри
2 - дозволяються будь-які літери, крім цифр
math Логічний Ні false false - немає вимог
true - працівник побачить спеціальну позначку, яка повідомляє, що відповідь повинна бути розрахована
minLength Цілочисельний Ні 0 0 - немає вимог
>1 - визначає мінімальну довжину відповіді
maxLength Цілочисельний Ні 0 0 - немає вимог
>1 - визначає максимальну довжину відповіді
comment Рядок Ні Додатковий коментар для працівників, як "вводити літери червоного кольору".
Результат не гарантується, і це повністю залежить від працівника.
websiteURL Рядок Ні Необов’язковий параметр для розрізнення джерел зображень в статистиці витрат.

Приклад запиту

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY_HERE",
  "task":
    {
      "type":"ImageToTextTask",
      "body":"BASE64_BODY_HERE__NO_NEWLINES__NO_EXTRA_TAGS__ONLY_CLEAN_BASE64",
      "phrase":false,
      "case":false,
      "numeric":0,
      "math":false,
      "minLength":0,
      "maxLength":0
    },
  "softId": 0
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    
PHP
     <?php

//git clone https://git.anti-captcha.com/sup/anticaptcha-php.git

include("anticaptcha.php");
include("imagetotext.php");

$api = new ImageToText();

//your anti-captcha.com account key
$api->setKey("YOUR_API_KEY_HERE");

//setting file
$api->setFile("captcha.jpg");

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
$api->setSoftId(0);

//create task in API
if (!$api->createTask()) {
  echo "API v2 send failed - ".$api->getErrorMessage()."\n";
  exit;
}

$taskId = $api->getTaskId();

if (!$api->waitForResult()) {
  echo "could not solve captcha\n";
  echo $api->getErrorMessage()."\n";
} else {
  $captchaText  =  $api->getTaskSolution();
  echo "captcha text: $captchaText\n\n";
}
    
Python
     #pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagecaptcha import *

solver = imagecaptcha()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

captcha_text = solver.solve_and_return_solution("captcha.jpeg")
if captcha_text != 0:
  print "captcha text "+captcha_text
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code
    
NodeJS
     //npm install @antiadmin/anticaptchaofficial
//https://git.anti-captcha.com/sup/anticaptcha-npm

const ac = require("@antiadmin/anticaptchaofficial");
const fs = require('fs');

const captcha = fs.readFileSync('captcha.png', { encoding: 'base64' });

ac.setAPIKey('YOUR_API_KEY_HERE');

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
ac.setSoftId(0);

ac.solveImage(captcha, true)
  .then(text => console.log('captcha text: '+text))
  .catch(error => console.log('test received error '+error));
    
C#
     //git clone https://git.anti-captcha.com/sup/anticaptcha-csharp.git

using System;
using Anticaptcha_example.Api;
using Anticaptcha_example.Helper;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace Anticaptcha_example
{
  internal class Program
  {
    private static void Main() {

      DebugHelper.VerboseMode = true;

      var api = new ImageToText
      {
        ClientKey = "YOUR_API_KEY_HERE",
        FilePath = "captcha.jpg",
        // Specify softId to earn 10% commission with your app.
        // Get your softId here:
        // https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
        SoftId = 0
      };

      if (!api.CreateTask())
        DebugHelper.Out("API v2 send failed. " + api.ErrorMessage, DebugHelper.Type.Error);
      else if (!api.WaitForResult())
        DebugHelper.Out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.Error);
      else
        DebugHelper.Out("Result: " + api.GetTaskSolution().Text, DebugHelper.Type.Success);

    }
  }
}

    
Java
     //git clone https://git.anti-captcha.com/sup/anticaptcha-java.git

package com.anti_captcha;

import com.anti_captcha.Api.ImageToText;
import com.anti_captcha.Helper.DebugHelper;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Iterator;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException, MalformedURLException, JSONException {
    DebugHelper.setVerboseMode(true);

    ImageToText api = new ImageToText();
    api.setClientKey("YOUR_API_KEY_HERE");
    api.setFilePath("captcha.jpg");

    //Specify softId to earn 10% commission with your app.
    //Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
    api.setSoftId(0);

    if (!api.createTask()) {
      DebugHelper.out(
          "API v2 send failed. " + api.getErrorMessage(),
          DebugHelper.Type.ERROR
      );
    } else if (!api.waitForResult()) {
      DebugHelper.out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.ERROR);
    } else {
      DebugHelper.out("Result: " + api.getTaskSolution().getText(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
    }
  }

}
    

Приклад відповіді

JSON без помилок
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON з помилкою
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Отримати рішення

Запитуйте рішення за допомогою методу getTaskResult. Дайте працівникові трохи часу, наприклад, 5 секунд, перед тим, як зробити перший запит. Якщо працівник все ще зайнятий, повторіть спробу через 3 секунди.

Об’єкт рішення завдання

Властивість Тип Призначення
text Рядок Текст із капчі зображення
url Рядок Веб-адреса капчі, де ми будемо зберігати її протягом наступних 24 годин. Потім видаляється.

Приклад відповіді

JSON без помилок
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}