Menu

Розв’язати Google Enterprise V3

Оскільки V3 Enterprise не має істотних відмінностей у порівнянні з V3 non-Enterprise, ми вирішили розгорнути її підтримку в рамках звичайних завдань V3.

Відмінності між V3 Enterprise та V3 non-Enterprise:

 • код віджету завантажується через "enterprise.js" (на відміну від "api.js")
 • отримання оцінки користувача здійснюється за допомогою виклику "grecaptcha.enterprise.execute" (на відміну від "grecaptcha.execute")

Таким чином, щоб позначити завдання Enterprise V3, вам просто потрібно додати позначку "isEnterprise": true до вашого корисного навантаження non-Enterprise V3.

Приклад запиту

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV3EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Об’єкт розв’язання завдання

ВластивістьТипПризначення
gRecaptchaResponseРядокРядок токена, який необхідний для відправки форми запиту на цільовому веб-сайті.

Приклад відповіді

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}