Home Documentatie Handleidingen Inloggen
Ondersteunde taaktypen
API methoden
Artikelen
Handleidingen
GitHub
Documentatie menu

Hoe u de Anti-Captcha plugin in Puppeteer of Selenium kunt gebruiken

Puppeteer en Selenium zijn de twee belangrijke engines voor browser automatisering en onze plugin integreert daarin naadloos. In dit artikel laten we zien hoe u het kunt gebruiken in Puppeteer en Selenium voor NodeJS en Python programmeertalen. Als u tussen deze twee kiest, adviseren we ten zeerste NodeJS+Puppeteer vanwege zijn native omgeving.

1. Installeer afhankelijkheden. Installer voor NodeJS gewoon de npm packages hieronder, installeer voor Python pakketten en download het "chromedriver" uitvoerbare bestand van de deze pagina. De versie van het stuurprogramma moet overeenkomen met de de geïnstalleerde Chrome versie op uw systeem.

NodeJS
     npm install adm-zip puppeteer puppeteer-extra puppeteer-extra-plugin-stealth
    
Python
     pip install selenium
    

2. Download de plugin in de ZIP versie voor Chrome, unzip het naar uw projectmap. De huidige versies kunt u vinden op hier. U kunt het ook programmatisch doen:

NodeJS
     //npm install adm-zip
const https = require('https')
const fs = require('fs');
const AdmZip = require("adm-zip");

const pluginURL = 'https://antcpt.com/anticaptcha-plugin.zip';

(async () => {
  // download de plugin
  await new Promise((resolve) => {
    https.get(pluginURL, resp => resp.pipe(fs.createWriteStream('./plugin.zip').on('close', resolve)));
  })
  // uitpakken
  const zip = new AdmZip("./plugin.zip");
  await zip.extractAllTo("./plugin/", true);
})();
    
Python
     import urllib.request
import zipfile

url = 'https://antcpt.com/anticaptcha-plugin.zip'
# download de plugin
filehandle, _ = urllib.request.urlretrieve(url)
# uitpakken
with zipfile.ZipFile(filehandle, "r") as f:
  f.extractall("plugin")
    

3. Configureer daarna uw API-sleutel het ./plugin/js/config_ac_api_key.js bestand. U kunt uw API-sleutel vinden in klantgedeelte. U moet een positief saldo hebben om het aan de praat te krijgen.

NodeJS
     const apiKey = 'API_KEY_32_BYTES';
if (fs.existsSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js')) {
  let confData = fs.readFileSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js', 'utf8');
  confData = confData.replace(/antiCapthaPredefinedApiKey = ''/g, `antiCapthaPredefinedApiKey = '${apiKey}'`);
  fs.writeFileSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js', confData, 'utf8');
} else {
  console.error('plugin configuration not found!')
}
    
Python
     from pathlib import Path
import zipfile

# stel API-sleutel in het configuratiebestand in
api_key = "API_KEY_32_BYTES"
file = Path('./plugin/js/config_ac_api_key.js')
file.write_text(file.read_text().replace("antiCapthaPredefinedApiKey = ''", "antiCapthaPredefinedApiKey = '{}'".format(api_key)))

# zip plugin directory terug naar plugin.zip
zip_file = zipfile.ZipFile('./plugin.zip', 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED)
for root, dirs, files in os.walk("./plugin"):
    for file in files:
      path = os.path.join(root, file)
      zip_file.write(path, arcname=path.replace("./plugin/", ""))
zip_file.close()
    

4. Initialiseer de browser met de plugin. Voor Puppeteer raden we de plugin 'puppeteer-extra-plugin-stealth' aan voor het 'puppeteer-extra' pakket, die alle tekenen van web-geautomatiseerde Chromium browser verbergt.

NodeJS
     //npm install puppeteer puppeteer-extra puppeteer-extra-plugin-stealth
const puppeteer = require('puppeteer-extra');
const StealthPlugin = require('puppeteer-extra-plugin-stealth');
puppeteer.use(StealthPlugin());

(async () => {
  const browser = await puppeteer.launch({
    headless: false,
    ignoreDefaultArgs: [
      "--disable-extensions",
      "--enable-automation"
    ],
    args: [
      '--disable-web-security',
      '--disable-features=IsolateOrigins,site-per-process',
      '--allow-running-insecure-content',
      '--disable-blink-features=AutomationControlled',
      '--no-sandbox',
      '--mute-audio',
      '--no-zygote',
      '--no-xshm',
      '--window-size=1920,1080',
      '--no-first-run',
      '--no-default-browser-check',
      '--disable-dev-shm-usage',
      '--disable-gpu',
      '--enable-webgl',
      '--ignore-certificate-errors',
      '--lang=en-US,en;q=0.9',
      '--password-store=basic',
      '--disable-gpu-sandbox',
      '--disable-software-rasterizer',
      '--disable-background-timer-throttling',
      '--disable-backgrounding-occluded-windows',
      '--disable-renderer-backgrounding',
      '--disable-infobars',
      '--disable-breakpad',
      '--disable-canvas-aa',
      '--disable-2d-canvas-clip-aa',
      '--disable-gl-drawing-for-tests',
      '--enable-low-end-device-mode',
      '--disable-extensions-except=./plugin',
      '--load-extension=./plugin'
    ]
  });
  const page = await browser.newPage();
})();
    
Python
     from selenium import webdriver

options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_extension('./plugin.zip')

browser = webdriver.Chrome('./chromedriver', options=options)
    

5. Navigeer naar de doelpagina en vul het formulier in indien dit nodig is. De plugin zal meteen Recaptcha automatisch oppikken en beginnen met oplossen.

NodeJS
     (async () => {
  const url = 'https://anti-captcha.com/demo/?page=recaptcha_v2_textarea';
  const login = 'Test login';
  const password = 'Test password';

  try {
    await page.goto(url, {
      waitUntil: "networkidle0"
    });
  } catch (e) {
    console.error('err while loading the page: '+e);
  }
  // schakel navigatie timeout fouten uit
  await page.setDefaultNavigationTimeout(0);

  await page.$eval('#login', (element, login) => {
    element.value = login;
  }, login);
  await page.$eval('#password', (element, password) => {
    element.value = password;
  }, password);

})();
    
Python
     browser.get('https://anti-captcha.com/demo/?page=recaptcha_v2_textarea')

# filling form
browser.find_element_by_css_selector('#login').send_keys('Test login')
browser.find_element_by_css_selector('#password').send_keys('Test password')

    

6. Het volgende is een wat lastig gedeelte. Sommige web formulieren vereisen dat de gebruiker op een verzendknop drukken na het oplossen van Recaptcha, anderen maakt gebruik van callbacks en verzend ze dan automatisch. In het eerste geval willen we de verzendknop meteen indrukken direct nadat de Recaptcha is opgelost. Om dat op het juiste moment te doen, wacht gewoon tot de selector .antigate_solver.solved verschijnt en druk dan op de verzendknop.

NodeJS
     // wacht tot de "opgelost" selector verschijnt
await page.waitForSelector('.antigate_solver.solved').catch(error => console.log('failed to wait for the selector'));
console.log('recaptcha opgelost');

// druk op de verzendknop
await Promise.all([
  page.click('#submitButton'),
  page.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
]);
console.log('taak voltooid, formulier met recaptcha omzeild');
    
Python
     # wacht tot de "opgelost" selector verschijnt
webdriver.support.wait.WebDriverWait(browser, 120).until(lambda x: x.find_element_by_css_selector('.antigate_solver.solved'))
# druk op de verzendknop
browser.find_element_by_css_selector('#submitButton').click()
    

Dat is het, het formulier is ingevuld, de Recaptcha is opgelost en omzeild. Volledige code voorbeelden:

NodeJS
     // first run the following to install required npm packages:
//
// npm install adm-zip follow-redirects puppeteer puppeteer-extra puppeteer-extra-plugin-stealth
//
//
const https = require('follow-redirects').https;
const fs = require('fs');
const AdmZip = require("adm-zip");

const apiKey = 'YOUR_API_KEY_HERE!';
const pluginURL = 'https://antcpt.com/anticaptcha-plugin.zip';
const url = 'https://anti-captcha.com/demo/?page=recaptcha_v2_textarea';
const login = 'Test login';
const password = 'Test password';
let page = null;


const puppeteer = require('puppeteer-extra');
const StealthPlugin = require('puppeteer-extra-plugin-stealth');
puppeteer.use(StealthPlugin());

(async () => {
  // download de plugin
  await new Promise((resolve) => {
    https.get(pluginURL, resp => resp.pipe(fs.createWriteStream('./plugin.zip').on('close', resolve)));
  })
  // uitpakken
  const zip = new AdmZip("./plugin.zip");
  await zip.extractAllTo("./plugin/", true);

  // stel API-sleutel in het configuratiebestand in
  await new Promise((resolve, reject) => {
    if (fs.existsSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js')) {
      let confData = fs.readFileSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js', 'utf8');
      confData = confData.replace(/antiCapthaPredefinedApiKey = ''/g, `antiCapthaPredefinedApiKey = '${apiKey}'`);
      fs.writeFileSync('./plugin/js/config_ac_api_key.js', confData, 'utf8');
      resolve();
    } else {
      console.error('plugin configuration not found!')
      reject();
    }
  });

  // stel de browser opstartopties in
  const options = {
    headless: false,
    ignoreDefaultArgs: [
      "--disable-extensions",
      "--enable-automation"
    ],
    args: [
      '--disable-web-security',
      '--disable-features=IsolateOrigins,site-per-process',
      '--allow-running-insecure-content',
      '--disable-blink-features=AutomationControlled',
      '--no-sandbox',
      '--mute-audio',
      '--no-zygote',
      '--no-xshm',
      '--window-size=1920,1080',
      '--no-first-run',
      '--no-default-browser-check',
      '--disable-dev-shm-usage',
      '--disable-gpu',
      '--enable-webgl',
      '--ignore-certificate-errors',
      '--lang=en-US,en;q=0.9',
      '--password-store=basic',
      '--disable-gpu-sandbox',
      '--disable-software-rasterizer',
      '--disable-background-timer-throttling',
      '--disable-backgrounding-occluded-windows',
      '--disable-renderer-backgrounding',
      '--disable-infobars',
      '--disable-breakpad',
      '--disable-canvas-aa',
      '--disable-2d-canvas-clip-aa',
      '--disable-gl-drawing-for-tests',
      '--enable-low-end-device-mode',
      '--disable-extensions-except=./plugin',
      '--load-extension=./plugin'
    ]
  }

  try {
    // start de browser met de plugin
    const browser = await puppeteer.launch();
    page = await browser.newPage();
  } catch (e) {
    console.log('could not launch browser: '+e.toString())
    return;
  }

  // navigeer naar de doelpagina
  try {
    await page.goto(url, {
      waitUntil: "networkidle0"
    });
  } catch (e) {
    console.error('err while loading the page: '+e);
  }

  // schakel navigatie timeout fouten uit
  await page.setDefaultNavigationTimeout(0);

  // vul het formulier in
  await page.$eval('#login', (element, login) => {
    element.value = login;
  }, login);
  await page.$eval('#password', (element, password) => {
    element.value = password;
  }, password);

  // wacht tot de "opgelost" selector verschijnt
  await page.waitForSelector('.antigate_solver.solved').catch(error => console.log('failed to wait for the selector'));
  console.log('recaptcha opgelost');

  // druk op de verzendknop
  await Promise.all([
    page.click('#submitButton'),
    page.waitForNavigation({ waitUntil: "networkidle0" })
  ]);
  console.log('recaptcha opgelost');

})();
    
Python
     import urllib.request
import zipfile
import os
from pathlib import Path
from selenium import webdriver

# download de plugin
url = 'https://antcpt.com/anticaptcha-plugin.zip'
filehandle, _ = urllib.request.urlretrieve(url)
# uitpakken
with zipfile.ZipFile(filehandle, "r") as f:
  f.extractall("plugin")

# stel API-sleutel in het configuratiebestand in
api_key = "YOUR_API_KEY_HERE!"
file = Path('./plugin/js/config_ac_api_key.js')
file.write_text(file.read_text().replace("antiCapthaPredefinedApiKey = ''", "antiCapthaPredefinedApiKey = '{}'".format(api_key)))

# zip plugin directory terug naar plugin.zip
zip_file = zipfile.ZipFile('./plugin.zip', 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED)
for root, dirs, files in os.walk("./plugin"):
    for file in files:
      path = os.path.join(root, file)
      zip_file.write(path, arcname=path.replace("./plugin/", ""))
zip_file.close()

# stel de browser opstartopties in
options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_extension('./plugin.zip')

# stel de browser opstartopties in
browser = webdriver.Chrome('./chromedriver', options=options)

# navigeer naar de doelpagina
browser.get('https://anti-captcha.com/demo/?page=recaptcha_v2_textarea')

# vul het formulier in
browser.find_element_by_css_selector('#login').send_keys('Test login')
browser.find_element_by_css_selector('#password').send_keys('Test password')

# wacht tot de "opgelost" selector verschijnt
webdriver.support.wait.WebDriverWait(browser, 120).until(lambda x: x.find_element_by_css_selector('.antigate_solver.solved'))

# druk op de verzendknop
browser.find_element_by_css_selector('#submitButton').click()
    

Bonus: er bestaat een trucje om de plugin in de headless modus te laten draaien, omdat Chrome browser automatisering met plugins niet ondersteund. Maak gebruik van het hulpprogramma Xvfb dat virtuele desktop voor uw toepassing biedt.

bash
     # installeer het pakket
apt-get install -y xvfb

# stel weergavevariabele in
export DISPLAY=:0

# start de Xvfb daemon in de achtergrond (eenmalig)
/usr/bin/Xvfb :0 -screen 0 1024x768x24 &

# wacht even tot het verschijnt (eenmalig)
sleep 5

# add prefix "xvfb-run" to "node" or "python" script
xvfb-run node myscript.js
# or
xvfb-run python myscript.py