Menu

Coördinaten van objecten in een afbeelding verkrijgen

Plaats een afbeelding, een reactie in het Engels en ontvang tot 6 sets coördinaten van gegeven objecten. U kunt zowel puntcoördinaten als rechthoekcoördinaten opvragen. Maximale afbeeldingsgrootte aan één zijde is 500 pixels. Afbeeldingen groter dan dat worden verkleind op de interface van de medewerker.

Image-to-Coordinates captcha example, select objects on the picture
Image-to-Coordinates captcha example, draw a rectangle above objects
Een voorbeeld van de taken "punten" en "rechthoeken"

Taak object

EigenschapTypeVerplichtDoel
typeStringJaImageToCoordinatesTask
Definieert het type taak.
bodyStringJaBestandsbody gecodeert in base64. Zorg ervoor dat u het verstuurd zonder regeleindes. Voeg geen 'data:image/png,' of soortgelijke tags toe, alleen schone base64!
commentStringNrOpmerkingen voor de taak alleen in Engelse tekens. Voorbeeld: "Objecten selecteren in opgegeven volgorde" of "alle auto's selecteren".
modeStringNrTaakmodus, kan "punten" of "rechthoeken" zijn. De standaardinstelling is "punten".
websiteURLStringNrOptionele parameter om de bron van afbeelding-captcha's te onderscheiden in de uitgavestatistieken.

Voorbeeld aanvraag

Python
Javascript
Go
PHP
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagetocoordinates import *

solver = imagetocoordinates()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_KEY")
solver.set_mode("points")
solver.set_comment("Select objects in specified order")

coordinates = solver.solve_and_return_solution("coordinates.png")
if coordinates != 0:
  print("coordinates: ", coordinates)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Taak oplossing object

EigenschapTypeDoel
coordinatesStringMatrix van set coördinaten. Voor "punten" is het (x,y). Voor "rechthoeken" is het (x1,y1,x2,y2), beginnend van linksboven naar rechtsonder. De coördinaten beginnen in de linkerbovenhoek.

Voorbeeld reactie

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
   "coordinates":[
    [17,48,54,83],
    [76,93,140,164]
   ]
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}