Ondersteunde taaktypen
API methoden
Artikelen
Handleidingen
GitHub
Tutorial pages

FuncaptchaTaskProxyless: omzeilen Arkose Labs captcha (aka Funcaptcha) zonder proxy

Dit soort taken lost Arkose Labs captcha (of Funcaptcha) op zonder proxy. Taak wordt uitgevoerd door middel van onze eigen proxyservers en/of IP-adressen van onze medewerkers.

Arkose Labs API levert informatie aan de website eigenaar over het IP-adrss van de oplosser. Het is echter de moeite waard om eerst te proberen de captcha zonder proxy te omzeilen, en als het niet werkt - overschakelen naar FuncaptchaTask met proxy.

Voorbeelden

Taak object

EigenschapTypeVerplichtDoel
typeStringJaFunCaptchaTaskProxyless
websiteURLStringJaAdres van een doelpagina. Kan overal op de website geplaatst zijn, zelfs in een ledengedeelte. Onze medewerkers navigeren daar niet heen, simuleren in plaats daarvan het bezoek.
websitePublicKeyStringJaArkose Labs openbare sleutel
funcaptchaApiJSSubdomainStringNoAangepast Arkose Labs subdomein van waaruit de widget Javascript wordt geladen. Vereist in sommige gevallen, maar de meeste Arkose Labs integraties draaien zonder.
dataStringNoExtra parameter die vereist kan zijn door Arkose Labs implementatie. Gebruik deze eigenschap om "blob" waarde te verzenden als een object geconverteerd naar string. Zie voorbeeld hoe het eruit kan zien.
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}

Voorbeeld aanvraag

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.funcaptchaproxyless import *

solver = funcaptchaProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX")

# optional funcaptcha API subdomain, see our Funcaptcha documentation for details
# solver.set_js_api_domain("custom-api-subdomain.arkoselabs.com")

# optional data[blob] value, read the docs
# solver.set_data_blob("{\"blob\":\"DATA_BLOB_VALUE_HERE\"}")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result token: "+token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Taak oplossing object

EigenschapTypeDoel
tokenStringToken string die vereist is voor het samenwerken met het ingediende formulier op een doelwebsite.

Voorbeeld reactie

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}