Menu

RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless: omzeilen Google Recaptcha V2 Enterprise zonder proxy

Dit soort taken zijn voor het oplossen van Google Recaptcha Enterprise V2 vanaf het IP-adres van de medewerkers.

Het is grotendeels vergelijkbaar met RecaptchaV2TaskProxyless, behalve dat taken worden opgelost met behulp van de Enterprise API en toegewezen aan medewerkers met de beste Recaptcha V3-score.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Recaptcha V2 Enterprise voorbeeld. Is visueel identiek aan de niet-enterprise versie.

Taak object

EigenschapTypeVerplichtDoel
typeStringJaRecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless
websiteURLStringJaAdres van een doelpagina. Kan overal op de website geplaatst zijn, zelfs in een ledengedeelte. Onze medewerkers navigeren daar niet heen, simuleren in plaats daarvan het bezoek.
websiteKeyStringJaRecaptcha-websitesleutel. Leer hoe u het kunt vinden in dit artikel.
enterprisePayloadObjectNrExtra parameters die moet worden doorgestuurd naar de methode "grecaptcha.enterprise.render", samen met de sitesleutel. Voorbeeld van waar u naar moet zoeken:
grecaptcha.enterprise.render("some-div-id", {
  sitekey: "6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
  theme: "dark",
  s: "2JvUXHNTnZl1Jb6WEvbDyBMzrMTR7oQ78QRhBcG07rk9bpaAaE0LRq1ZeP5NYa0N...ugQA"
});
In dit voorbeeld ziet u de parameter "s" die niet gedocumenteerd is, maar duidelijk vereist is. Stuur het naar de API, zodat we de Recaptcha-widget met deze parameter goed renderen.
apiDomainStringNrGebruik deze parameter om de domeinnaam te sturen vanwaar het Recaptcha-script geserveerd moet worden. Kan slechts een van de twee waarden hebben: "www.google.com" of "www.recaptcha.net". Gebruik deze parameter niet tenzij u begrijpt wat u doet.

Voorbeeld aanvraag

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV2EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("YOUR_API_KEY_HERE")
# solver.set_enterprise_payload({"s": "sometoken"})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Taak oplossing object

EigenschapTypeDoel
gRecaptchaResponseStringToken string die vereist is voor het samenwerken met het ingediende formulier op een doelwebsite.

Voorbeeld reactie

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}