Home Documentatie Handleidingen Inloggen
Ondersteunde taaktypen
API methoden
Artikelen
Handleidingen
GitHub
Documentatie menu

getTaskResult: vraag een taak resultaat aan

Adres: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
Methode: POST
Content-type: application-json

Eigenschappen aanvraag

Eigenschap Type Verplicht Doel
clientKey String Ja
taskId Integer Ja

Voorbeeld aanvraag

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
    


Structuur reactie

Eigenschap Type Doel
errorId Integer Fout identifier.
0 - geen fouten, errors, de bewerking is met succes voltooid.
>1 - fout identifier. Foutcode en korte beschrijving overgezet in errorCode en errorDescription eigenschappen.
errorCode String
errorDescription String Korte beschrijving van de fout
status String
processing - de taak is nog niet klaar
klaar - de taak is voltooid, een oplossing is gelocaliseerd in de oplossing eigenschap
solution Object
Taak resultaat data. Verschilt bij elk type taken.
cost Dubbel
Taak kosten in USD.
ip String
IP van waaruit de taak werd gemaakt.
createTime Integer
UNIX tijdstempel datum van aanmaken taak.
endTime Integer
UNIX tijdstempel datum van voltooien taak.
solveCount Integer
Aantal medewerkers die geprobeert hebben uw taak te voltooien

Voorbeeld reactie

JSON zonder fouten
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
    {
      "text":"deditur",
      "url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
    },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    
JSON met een fout
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}