Documentatie menu

GeeTestTaskProxyless: los captcha op vanaf geetest.com zonder proxy

Dit soort taken lost GeeTest captcha op in de browsers van onze medewerkers. Uw app dient het website adres, gt sleutel en uitdagingssleutel in en ontvangt nadat de taak voltooid is een oplossing die bestaat uit 3 tokens.

Alles is gelijk aan GeeTestTask, behalve dat we geen proxy vereisen en we het vanaf onze eigen IP-adressen oplossen.

Voorbeelden

Taak object

Eigenschap Type Verplicht Doel
type String Ja GeeTestTaskProxyless
websiteURL String Ja Adres van een doelpagina. Kan overal op de website geplaatst zijn, zelfs in een ledengedeelte. Onze medewerkers navigeren daar niet heen, simuleren in plaats daarvan het bezoek.
gt String Ja De openbare sleutel van het domein wordt zelden bijgewerkt.
challenge String Ja Wijzigen token sleutel. Zorg ervoor dat u een nieuwe neemt voor elke captcha, anders moet u voor elke taak met een fout betalen.
geetestApiServerSubdomain String No Optioneel API subdomein. Kan bij sommige implementaties verplicht zijn.
geetestGetLib String No Vereist bij sommige implementaties. Stuur de JSON gecodeerd in een string. De waarde kan worden achterhaald in de ontwikkelaarshulpmiddelen in de browser. Stel een breekpunt in voordat u de "initGeetest" functie oproept.

Voorbeeld aanvraag

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"GeeTestTaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/geetest/test.php",
      "gt":"874703612e5cac182812a00e273aad0d",
      "challenge":"a559b82bca2c500101a1c8a4f4204742"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Voorbeeld reactie

JSON zonder fouten
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON met een fout
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Haal de oplossing op

Gebruik methode getTaskResult om de oplossing aan te vragen. Geef een medewerker wat tijd, zoals 5 seconden, voordat u uw eerste aanvraag doet. Als de medewerkers nog steeds bezet is, probeert u het na 3 seconden.

Taak oplossing object

Eigenschap Type Doel
challenge String Hash string die vereist is voor het samenwerken met het ingediende formulier op de doelwebsite.
validate String Hash string die ook vereist is.
seccode String Nog een vereiste hash string, we hebben geen idee waarom er 3 van zijn.

Voorbeeld reactie

JSON zonder fouten
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    

Token gebruik voorbeeld