Menu

Los Recaptcha V3 op

Dit soort taakobjecten zijn verplicht om Google Recaptcha V3 op de computer van een medewerker op te lossen. Deze taak wordt uitgevoerd door onze service door middel van onze eigen proxyservers en/of IP-adressen van de medewerkers.

Denk eraan dat er een verschil bestaat tussen Recaptcha V2-onzichtbaar en Recaptcha V3. Ze zien er hetzelfde uit en het kan verwarrend zijn. Er bestaat een snelle manier om het juiste type te bepalen: probeer het op te lossen met onze API als V2-onzichtbaar en V3. In een van de pogingen ontvangt u een fout, en in de ander ontvangt u die niet.

We testen onze medewerkers op hun recaptcha "score" en plaatsen ze in 3 groepen (wachtrijen): 0.3, 0.7 en 0.9. Elke groep kan een iets andere prijs hebben door het aantal inactieve medewerkers. Door de eigenschap "minScore" door te geven, definieert u in welke wachtrij uw taak komt. De meeste van onze beschikbare medewerkers hebben 0.3, en de minderheid heeft 0.9.

Recaptcha v3 example
Een voorbeeld van Recaptcha v3. Over het algemeen staat er een logo badge aan de rechteronderkant van de pagina. Het kan echter eenvoudig worden verwijderd met Javascript.

Taak object

EigenschapTypeVerplichtDoel
typeStringJaRecaptchaV3TaskProxyless
websiteURLStringJaAdres van een doelpagina. Kan overal op de website geplaatst zijn, zelfs in een ledengedeelte. Onze medewerkers navigeren daar niet heen, simuleren in plaats daarvan het bezoek.
websiteKeyStringJaRecaptcha-websitesleutel. Leer hoe u het kunt vinden in dit artikel.
minScoreDubbelJaFiltert medewerkers met een bepaalde score. Het kan een van de volgende waarden hebben:
0.3
0.7
0.9
pageActionStringNr
Recaptcha's "actie" waarde. Website-eigenaren gebruiken deze parameter om te bepalen wat gebruikers op de pagina doen. Voorbeeld:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterpriseBooleaansNrStel deze vlag in op "waar" als u deze V3 opgelost moet hebben met Enterprise API. Standaardwaarde is "fout" en Recaptcha wordt opgelost met niet-enterprise API. Kan worden gepaald door een javascript-oproep zoals in het volgende voorbeeld:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})
apiDomainStringNrGebruik deze parameter om de domeinnaam te sturen vanwaar het Recaptcha-script geserveerd moet worden. Kan slechts een van de twee waarden hebben: "www.google.com" of "www.recaptcha.net". Gebruik deze parameter niet tenzij u begrijpt wat u doet.

Voorbeeld aanvraag

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3proxyless import *

solver = recaptchaV3Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Taak oplossing object

EigenschapTypeDoel
gRecaptchaResponseStringToken string die vereist is voor het samenwerken met het ingediende formulier op een doelwebsite.

Voorbeeld reactie

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}