Documentatie menu

sendFunds: geld versturen naar een ander account

Uw account moet deze functie hebben ingeschakeld. Deze methode is gereserveerd voor partners die graag geld willen overboeken naar hun eigen klantenaccounts. Neem contact met ons op via tickets als u denkt dat u het nodig hebt.

Adres: https://api.anti-captcha.com/sendFunds
Methode: POST
Content-type: application-json

Eigenschappen aanvraag

Eigenschap Type Verplicht Doel
clientKey String Ja
accountLogin String No Login van het doel account
accountEmail String No E-mailadres van het doel account als de login niet gespecificeerd werd
amount Dubbel Ja Transferbedrag

Voorbeeld aanvraag

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "accountLogin":"my_client",
  "amount":3.14
}' https://api.anti-captcha.com/sendFunds
    


Structuur reactie

Eigenschap Type Doel
errorId Integer Fout identifier.
0 - geen fouten, errors, de bewerking is met succes voltooid.
>1 - fout identifier. Foutcode en korte beschrijving overgezet in errorCode en errorDescription eigenschappen.
errorCode String
errorDescription String Korte beschrijving van de fout
balanceLeft Dubbel Resterend accountsaldo waarde.

Voorbeeld reactie

JSON zonder fouten
     {
  "errorId": 0,
  "balanceLeft":12.3456
}
    
JSON met een fout
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}