Ondersteunde taaktypen
API methoden
Artikelen
Handleidingen
GitHub
Tutorial pages

HCaptchaTask: los HCaptcha op via een proxy

hCaptcha devs roept hun captcha "een drop-in vervanger voor Recaptcha" op. We hebben geprobeert om hetzelfde te maken in onze API, dus de taakeigenschappen zijn absoluut hetzelfde als in RecaptchaV2Task behalve de "type" eigenschap.

Belangrijke opmerking over User-Agent waarde. Voorheen was het mogelijk om je eigen User-Agent op te geven voor de taken, maar dit is veranderd. In plaats daarvan geven we de user-agent van de werker die je moet gebruiken om de betaalde versie van Hcaptcha te omzeilen. Dit is veranderd omdat het tegenwoordig bijna onmogelijk is om een vreemde user-agent te emuleren in een ander platform, bijvoorbeeld Chrome user-agent in Firefox. Browsers hebben naast navigator.userAgent een groot aantal secundaire artefacten die specifiek bij een of ander platform horen.

Captcha voorbeeld

Taak object

EigenschapTypeVerplichtDoel
typeStringJaHCaptchaTask
websiteURLStringJaAdres van een doelpagina. Kan overal op de website geplaatst zijn, zelfs in een ledengedeelte. Onze medewerkers navigeren daar niet heen, simuleren in plaats daarvan het bezoek.
websiteKeyStringJahCaptcha sitesleutel
proxyTypeStringJaType proxy
http - over het algemeen http/https proxy
socks4 - socks4 proxy
socks5 - socks5 proxy
proxyAddressStringJaProxy IP-adres ipv4/ipv6. Geen hostnamen of IP-adressen van lokale netwerken.
proxyPortIntegerJaProxy poort
proxyLoginStringNoLogin voor proxy die autorisatie vereist (basis)
proxyPasswordStringNoProxy wachtwoord
userAgentStringJaGeef de User Agent die u gebruikt om te navigeren op de website. Onze medewerkers zullen dezelfde waarde gebruiken tijdens het Hcaptcha oplossingsproces.
Afgeschaft. Gebruik in plaats daarvan User-Agent van onze werkers, die wordt teruggegeven door de methode "getTaskResult".
isInvisibleBooleaansNoGeef aan of Hcaptcha onzichtbaar is of niet. Dit zal een geschikte widget voor onze werknemers renderen.
enterprisePayloadObjectNoExtra parameters die we zullen gebruiken om Hcaptcha widget te renderen voor Enterprise versie.

EigenschapTypeVerplicht
rqdataStringNo
sentryBooleaansNo
apiEndpointStringNo
endpointStringNo
reportapiStringNo
assethostStringNo
imghostStringNo

Voorbeeld aanvraag

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.hcaptchaproxyon import *

solver = hCaptchaProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://hcaptcha.com/")
solver.set_website_key("00000000-0000-0000-0000-000000000000")
solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")
solver.set_cookies("test=true")

# tell API that Hcaptcha is invisible
#solver.set_is_invisible(1)

# set here parameters like rqdata, sentry, apiEndpoint, endpoint, reportapi, assethost, imghost
#solver.set_enterprise_payload({
#  "rqdata": "rq data value from target website",
#  "sentry": True
#})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Taak oplossing object

EigenschapTypeDoel
gRecaptchaResponseStringToken string die vereist is voor het samenwerken met het ingediende formulier op een doelwebsite.
respKeyStringUitvoer van de functie "window.hcaptcha.getRespKey()" als die beschikbaar is. Sommige websites gebruiken het voor extra verificatie.
userAgentStringUser-Agent van de browser van de werker. Gebruik het wanneer u het antwoord token indient.

Voorbeeld reactie

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3......",
    "respKey":"E0_eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiQk5vb1JuZ0FPSHBCM2EyWURSSC......",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}