Strona główna Dokumentacja Tutoriale Logowanie
Menu dokumentacja

generateCoupons: generuj kupony na określoną kwotę w określonej liczbie

Metoda dostępna tylko dla naszych odsprzedawców. Aby zostać odsprzedawcą, zarejestruj swoją stronę w naszym Centrum odsprzedawców.

Metoda generuje jeden lub więcej kuponów na określoną kwotę.

Adres: https://api.anti-captcha.com/generateCoupons
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
clientKey Łańcuch znaków (String) Tak
count Integer Tak Liczba kuponów do wygenerowania.
amount Double Tak Kwota USD za każdy kupon.
purchaseLink Łańcuch znaków (String) Tak Adres w sieci, gdzie klienci mogą zakupić ten kupon.
isVerifiedOnly Logiczny (Boolean) Nie Generowanie kuponów aktywacyjnych tylko dla zweryfikowanych klientów.

Przykład żądania

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "count":2,
  "amount":10,
  "purchaseLink":"https://myshop.com/anticaptcha_coupons/coupon10bucks"
}' https://api.anti-captcha.com/generateCoupons
    


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
errorId Integer Identyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCode Łańcuch znaków (String)
errorDescription Łańcuch znaków (String) Krótki opis błędu
coupons Tablica (Array) Lista wygenerowanych kuponów.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId":0,
  "coupons":["CBKL-FP9Q-9MDV-L4NC-VWEF","DYRY-ESR8-YND3-G7D3-TS3T"]
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}