Menu

Rozwiązywanie HCaptcha

Użyj tego typu zadania w celu automatycznego rozwiązania Hcaptcha. Wynik zadania jest tokenem, który należy później użyć w formularzu na docelowej stronie. Deweloperzy Hcaptcha nazywają swoje captcha "bezpośrednim, gotowym do użycia zamiennikiem dla Recaptcha". Dlatego postaraliśmy się odtworzyć tę samą cechę w naszym API, dzięki czemu atrybuty/właściwości zadań są praktycznie identyczne do tych w RecaptchaV2TaskProxyless, z wyjątkiem atrybutu "type".

Ważna uwaga dotycząca wartości User-Agent. Poprzednio można było określić własny User-Agent dla zadań, ale to się zmieniło. Zamiast tego, podajemy user-agent pracownika, który należy użyć w celu ominięcia płatnej wersji Hcaptcha. Zostało to zmienione, ponieważ obecnie emulowanie obcego user-agenta w innej platformie jest prawie niemożliwe - na przykład user-agent Chrome w Firefoxie. Przeglądarki mają dużą liczbę drugorzędnych artefaktów oprócz navigator.userAgent, które należą do specyfiki tej lub innej platformy.

Przykład Captcha

Obiekt typu zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakHCaptchaTaskProxyless
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może znajdować się w dowolnym miejscu witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKeyŁańcuch znaków (String)Takklucz strony hCaptcha
userAgentŁańcuch znaków (String)TakPodaj user-agent z którego korzystasz do nawigacji w witrynie. Nasi pracownicy użyją tej samej wartości podczas procesu rozwiązywania Hcaptcha.
Przestarzałe. Zamiast tego należy korzystać z User-Agent od naszych pracowników, zwracanego przez metodę "getTaskResult".
isInvisibleLogiczny (Boolean)NieOkreśla, czy Hcaptcha jest niewidoczna, czy nie. Pozwoli to na wyświetlenie odpowiedniego widgetu dla naszych pracowników.
isEnterpriseLogiczny (Boolean)NieUżyj tego parametru, jeśli chcesz, aby Hcaptcha była rozwiązywana przez pracowników z najlepszą punktacją Hcaptcha. Należy pamiętać, że potroi to koszt rozwiązania.
enterprisePayloadObiekt (object)NieDodatkowe parametry, których będziemy używać do renderowania widżetu Hcaptcha dla wersji Enterprise.

Właściwość/atrybutTypWymagany
rqdataŁańcuch znaków (String)Nie
sentryLogiczny (Boolean)Nie
apiEndpointŁańcuch znaków (String)Nie
endpointŁańcuch znaków (String)Nie
reportapiŁańcuch znaków (String)Nie
assethostŁańcuch znaków (String)Nie
imghostŁańcuch znaków (String)Nie

Przykład żądania

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.hcaptchaproxyless import *

solver = hCaptchaProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")

# tell API that Hcaptcha is invisible
#solver.set_is_invisible(1)

# tell API that Hcaptcha is Enterprise
#solver.set_is_enterprise(1)

# set here parameters like rqdata, sentry, apiEndpoint, endpoint, reportapi, assethost, imghost
#solver.set_enterprise_payload({
#  "rqdata": "rq data value from target website",
#  "sentry": True
#})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
  print("user-agent, use it to post the form: ", solver.get_user_agent())
  print("respkey, if any: ", solver.get_respkey())
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Obiekt typu rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
gRecaptchaResponseŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków - token wymagany do interakcji z formularzem wysyłalnym na docelowej stronie.
respKeyŁańcuch znaków (String)Wyjście funkcji "window.hcaptcha.getRespKey()", gdy dostępne. Niektóre strony internetowe używają jej do dodatkowej weryfikacji.
userAgentŁańcuch znaków (String)User-Agent przeglądarki pracownika. Użyj go podczas przesyłania tokena odpowiedzi.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3......",
    "respKey":"E0_eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiQk5vb1JuZ0FPSHBCM2EyWURSSC......",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}