Startsida Dokumentation Guider Logga in
Dokumentationsmenyn

generateCoupons: skapa kuponger med angivet värde och antal

Den här metoden är endast tillgänglig för våra återförsäljare. För att bli återförsäljare, registrera din webbplats i Återförsäljarportalen.

Metoden skapar en eller flera kuponger med önskat värde.

Adress: https://api.anti-captcha.com/generateCoupons
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
clientKey Textsträng Ja
count Heltal (integer) Ja Antal kuponger att skapa.
amount Flyttal (double) Ja Värde i USD per kupong.
purchaseLink Textsträng Ja Adress till en webbsida där kunder kan köpa denna kupong.
isVerifiedOnly Boolesk Nej Skapa kuponger som kan aktiveras endast av verifierade kunder.

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "count":2,
  "amount":10,
  "purchaseLink":"https://myshop.com/anticaptcha_coupons/coupon10bucks"
}' https://api.anti-captcha.com/generateCoupons
    


Svarets struktur

Egenskap Typ Beskrivning
errorId Heltal (integer) Felidentifierare.
0 – inga fel. Åtgärden slutfördes utan fel.
>1 – felidentifierare. Felkod och en kort beskrivning överförda i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCode Textsträng
errorDescription Textsträng Kort beskrivning av felet
coupons Datatabell (array) Lista med skapade kuponger.

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "coupons":["CBKL-FP9Q-9MDV-L4NC-VWEF","DYRY-ESR8-YND3-G7D3-TS3T"]
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}