Startsida Dokumentation Guider Logga in
Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Dokumentationsmenyn

HCaptchaTaskProxyless: lös hCaptcha utan proxy

hCaptcha-utvecklarna beskriver deras captcha som en "drop-in replacement for Recaptcha". Vi försökte skapa samma sak i vårt API, så uppdragets egenskaper är exakt samma som i RecaptchaV2TaskProxyless förutom "type"-egenskapen.

Viktigt meddelande om User-Agent-värdet. Tidigare var det möjligt att ange en egen User-Agent för uppgifterna, men detta har ändrats. Istället tillhandahåller vi arbetarens user-agent som du måste använda för att kringgå betalversionen av Hcaptcha. Detta ändrades eftersom det numera är nästan omöjligt att emulera en främmande user-agent i en annan plattform, till exempel Chrome user-agent i Firefox. Webbläsare har ett stort antal sekundära artefakter förutom navigator.userAgent, som hör specifikt till den ena eller andra plattformen.

Exempel på Captcha

Uppdragets objekt

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
type Textsträng Ja HCaptchaTaskProxyless
websiteURL Textsträng Ja Målsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
websiteKey Textsträng Ja hCaptcha sitekey
userAgent Textsträng Ja Ange den användaragent du använder för att navigera på webbplatsen. Våra medarbetare kommer att använda samma värde under Hcaptcha-lösningsprocessen.
Föråldrad. Använd istället User-Agent från våra arbetare som returneras av metoden "getTaskResult".
isInvisible Boolesk Nej Ange om Hcaptcha är osynlig eller inte. Detta kommer att göra en lämplig widget för våra arbetare.
enterprisePayload Objekt Nej Ytterligare parametrar som vi kommer att använda för att rendera Hcaptcha-widgeten för Enterprise-versionen.

Egenskap Typ Obligatorisk
rqdata Textsträng Nej
sentry Boolesk Nej
apiEndpoint Textsträng Nej
endpoint Textsträng Nej
reportapi Textsträng Nej
assethost Textsträng Nej
imghost Textsträng Nej

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY_HERE",
  "task":
    {
      "type":"HCaptchaTaskProxyless",
      "websiteURL":"https://hcaptcha.com/",
      "websiteKey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "isInvisible": false
    },
  "softId": 0
}' https://api.anti-captcha.com/createTask

# Enterprise version:
curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY_HERE",
  "task":
    {
      "type":"HCaptchaTaskProxyless",
      "websiteURL":"https://hcaptcha.com/",
      "websiteKey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "isInvisible": false,
      "enterprisePayload": {
       "rqdata": "rqdata value from target website",
       "sentry": true
      }
    },
  "softId": 0
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    
PHP
     <?php

//git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-php.git

include("anticaptcha.php");
include("hcaptchaproxyless.php");

$api = new HCaptchaProxyless();
$api->setVerboseMode(true);

//your anti-captcha.com account key
$api->setKey("YOUR_API_KEY_HERE");

//target website address
$api->setWebsiteURL("http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php");

//hcaptcha key from target website
$api->setWebsiteKey("f9630567-0000-0000-0000-9c91c6276dff");

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
$api->setSoftId(0);

//optional invisible Hcaptcha flag
//$api->setIsInvisible();

//set Enterprise parameters this way:
//$api->setEnterprisePayload([
//  "rqdata"  => "somerqdata",
//  "sentry"  => true
//]);

//create task in API
if (!$api->createTask()) {
  $api->debout("API v2 send failed - ".$api->getErrorMessage(), "red");
  return false;
}

$taskId = $api->getTaskId();

//wait in a loop for max 300 seconds till task is solved
if (!$api->waitForResult(300)) {
  echo "could not solve captcha\n";
  echo $api->getErrorMessage()."\n";
} else {

  $gResponse = $api->getTaskSolution();
  echo "\n";
  echo "your hcaptcha token: $gResponse\n\n";

}
    
Python
     #pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.hcaptchaproxyless import *

solver = hCaptchaProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")

# tell API that Hcaptcha is invisible
#solver.set_is_invisible(1)

# set here parameters like rqdata, sentry, apiEndpoint, endpoint, reportapi, assethost, imghost
#solver.set_enterprise_payload({
#  "rqdata": "rq data value from target website",
#  "sentry": True
#})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code
    
NodeJS
     //npm install @antiadmin/anticaptchaofficial
//https://github.com/AdminAnticaptcha/anticaptcha-npm

const ac = require("@antiadmin/anticaptchaofficial");

//set Hcaptcha Enterprise payload if any
const enterprisePayload = {
  "rqdata": "rqdata from target website",
  "sentry": true
  //etc
}
//if it is non-Enteprise, set to null
//const enterprisePayload = null;

//set to true if you want us to render it in invisible mode
const isInvisible = false;

ac.setAPIKey('YOUR_API_KEY_HERE');

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
ac.setSoftId(0);

ac.solveHCaptchaProxyless('http://DOMAIN.COM', 'WEBSITE_KEY', '', enterprisePayload, isInvisible)
  .then(gresponse => {
    console.log('g-response: '+gresponse);
  })
  .catch(error => console.log('test received error '+error));
    
C#
     //git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-csharp

using System;
using Anticaptcha_example.Api;
using Anticaptcha_example.Helper;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace Anticaptcha_example
{
  internal class Program
  {
    private static void Main() {

      DebugHelper.VerboseMode = true;

      var api = new HCaptchaProxyless
      {
        ClientKey = "YOUR_API_KEY_HERE",
        WebsiteUrl = new Uri("http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php"),
        WebsiteKey = "51829642-0000-0000-896c-594f89d700cc",
        // Specify softId to earn 10% commission with your app.
        // Get your softId here:
        // https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
        SoftId = 0
      };

      // use to set invisible mode
      //api.IsInvisible = true

      // use to set Hcaptcha Enterprise parameters like rqdata, sentry, apiEndpoint, endpoint, reportapi, assethost, imghost
      //api.EnterprisePayload.Add("rqdata", "rqdata value from target website");
      //api.EnterprisePayload.Add("sentry", "true");

      if (!api.CreateTask())
        DebugHelper.Out("API v2 send failed. " + api.ErrorMessage, DebugHelper.Type.Error);
      else if (!api.WaitForResult())
        DebugHelper.Out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.Error);
      else
        DebugHelper.Out("Result: " + api.GetTaskSolution().GRecaptchaResponse, DebugHelper.Type.Success);

    }
  }
}
    
Java
     //git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-java.git

package com.anti_captcha;

import com.anti_captcha.Api.HCaptchaProxyless;
import com.anti_captcha.Helper.DebugHelper;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Iterator;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException, MalformedURLException, JSONException {

    DebugHelper.setVerboseMode(true);

    HCaptchaProxyless api = new HCaptchaProxyless();
    api.setClientKey("YOUR_API_KEY_HERE");
    api.setWebsiteUrl(new URL("http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php"));
    api.setWebsiteKey("6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ");

    // uncomment to tell API that HCaptcha is in invisible mode
//    api.setIsInvisible(true);

    // uncomment and use for HCaptcha Enterprise version if you need to set parameters like rqdata, sentry, apiEndpoint, endpoint, reportapi, assethost, imghost
//    JSONObject enterprisePayload = new JSONObject();
//    try {
//      enterprisePayload.put("rqdata", "rqdata from the target website");
//      enterprisePayload.put("sentry", Boolean.TRUE);
//      enterprisePayload.put("apiEndpoint", "https://...");
//    } catch (Exception e) {
//      DebugHelper.out("JSON error: "+e.getMessage(), DebugHelper.Type.ERROR);
//      return;
//    }
//    api.setEnterprisePayload(enterprisePayload);

    //Specify softId to earn 10% commission with your app.
    //Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
    api.setSoftId(0);

    if (!api.createTask()) {
      DebugHelper.out(
          "API v2 send failed. " + api.getErrorMessage(),
          DebugHelper.Type.ERROR
      );
    } else if (!api.waitForResult()) {
      DebugHelper.out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.ERROR);
    } else {
      DebugHelper.out("Result: " + api.getTaskSolution().getGRecaptchaResponse(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
    }
  }
}

    

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Hämta lösningen

Använd metoden getTaskResult för att begära en lösning. Ge arbetaren lite tid, cirka 5 sekunder, innan den första förfrågningen. Om arbetaren fortfarande är upptagen kan du prova igen om 3 sekunder.

Lösningens objekt

Egenskap Typ Beskrivning
gRecaptchaResponse Textsträng Tokensträng som behövs för att skicka formulär på målsidan.
respKey Textsträng Utdrag från funktionen "window.hcaptcha.getRespKey()" när den är tillgänglig. Vissa webbplatser använder den för ytterligare verifiering.
userAgent Textsträng User-Agent för arbetstagarens webbläsare. Använd den när du skickar in svarstoken.

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3......",
    "respKey":"E0_eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiQk5vb1JuZ0FPSHBCM2EyWURSSC......",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}