Belgeler menüsü

getResellerData: kuponlar listesi ve uygun bakiyeyi getir

Bu yöntem sadece satıcılarımız içindir. Bir satıcı olmak için web sitenizi Satıcı Merkezimize kaydedin.

Harici kupon yönetimi sisteminizi oluşturmak için bu yöntemi kullanın.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getResellerData
Yöntem: POST
Content-type: application-json

Talep özellikleri

Özellik Tip Zorunlu Amaç
clientKey Dize Evet
minCreateDate Tam sayı Hayır UTC saatiyle minimum kupon oluşturma tarihi.

Talep örneği

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "minCreateDate":1672185600
}' https://api.anti-captcha.com/getResellerData
    


Yanıt yapısı

Özellik Tip Amaç
errorId Tam sayı Hata tanıtıcısı.
0 - hata yok, işlem başarıyla tamamlandı.
>1 - hata tanıtıcısı. Hata kodu ve kısa açıklama errorCode ve errorDescription özelliklerine aktarılır.
errorCode Dize
errorDescription Dize Hatanın kısa açıklaması
eligibleBalance İkili Uygun hesap bakiyesi değeri. Ana hesap bakiyesi ile aynı değildir ve sadece kripto para cinsinden yapılan hesap doldurmalarını sayar.
coupons Dizi Her biri şu alanları içeren kupon nesneleri listesi:
no: sistemdeki eşsiz numara
tutar: kupon değeri
kod: kupon kodu
bağlantı: kupon ile ilişkilendirilmiş web adresi
durum: yeni veya aktive edilmiş : kuponun bir müşteri tarafından aktive edilip edilmediğini gösterir

Yanıt örneği

hatasız JSON
     {
  "errorId":0,
  "eligibleBalance":1234.56,
  "coupons": [{
    "id":32,
    "amount":10,
    "code":"QSXS-83UY-MX73-G7BH-4BMU",
    "link":"http:\/\/my-shop.com\/anticaptcha_coupons/coupon10bucks",
    "status":"new"
    },{
    "id":33,
    "amount":5,
    "code":"KXXQ-L34E-3X4L-WPEM-FFMW",
    "link":"http:\/\/my-shop.com\/anticaptcha_coupons/coupon10bucks",
    "status":"activated"
  }]
}
    
hatalı JSON
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}