Меню документації

HCaptchaTask: вирішити HCaptcha через проксі

Розробники hCaptcha називають свою captcha "оперативною заміною для Recaptcha". Ми намагалися створити те саме в нашому API, тому властивості завдань абсолютно такі ж, як і в RecaptchaV2Task, за винятком властивості "тип".

ВАЖЛИВО: hCaptcha, схоже, має обмеження кількості вирішених завдань з одного IP, близько 3 штук за 12 годин. Враховуйте це, будуючи процес розв’язання через ваш проксі.

Приклад Recaptcha V2

Об'єкт завдання

Властивість Тип Обов’язково Призначення
type Рядок Так HCaptchaTask
websiteURL Рядок Так Адреса цільової веб-сторінки. Може бути розміщена де завгодно на веб-сайті, навіть у клієнтській області. Наші працівники не переходять туди, а замість цього імітують відвідування.
websiteKey Рядок Так hCaptcha sitekey
proxyType Рядок Так Тип проксі-сервера
http - звичайний http/https проксі-сервер
socks4 - проксі-сервер socks4
socks5 - проксі-сервер socks5
proxyAddress Рядок Так IP-адреса проксі-сервера ipv4/ipv6. Немає імен хостів або IP-адрес з локальних мереж.
proxyPort Цілочисельний Так Проксі-порт
proxyLogin Рядок Ні Вхід для проксі-сервера, який вимагає авторизації (базовий)
proxyPassword Рядок Ні Пароль проксі
userAgent Рядок Так Укажіть агент користувача, який ви використовуєте для навігації по веб-сайту. Наші працівники використовуватимуть те саме значення під час процесу вирішення Hcaptcha.
isInvisible Логічний Ні Укажіть, чи буде Hcaptcha невидимим. Це створить відповідний віджет для наших працівників.
enterprisePayload Об'єкт Ні Додаткові параметри, які ми будемо використовувати для відтворення віджета Hcaptcha для версії Enterprise.

Властивість Тип Обов’язково
rqdata Рядок Ні
sentry Логічний Ні
apiEndpoint Рядок Ні
endpoint Рядок Ні
reportapi Рядок Ні
assethost Рядок Ні
imghost Рядок Ні

Приклад запиту

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY_HERE",
  "task":
    {
      "type":"HCaptchaTask",
      "websiteURL":"https://hcaptcha.com/",
      "websiteKey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE",
      "isInvisible": false,
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask

# Enterprise version:
curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY_HERE",
  "task":
    {
      "type":"HCaptchaTask",
      "websiteURL":"https://hcaptcha.com/",
      "websiteKey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE",
      "isInvisible": false,
      "enterprisePayload": {
       "rqdata": "rqdata value from target website",
       "sentry": true
      }
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    
PHP
     <?php

//git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-php.git

include("anticaptcha.php");
include("hcaptcha.php");

$api = new HCaptcha();
$api->setVerboseMode(true);

//your anti-captcha.com account key
$api->setKey("YOUR_API_KEY_HERE");

//target website address
$api->setWebsiteURL("http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php");

//recaptcha key from target website
$api->setWebsiteKey("6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ");

//proxy access parameters
// DO NOT USE PURCHASED/RENTED PROXIES ON PROXY SERVICES!!!
// THEY WILL NOT WORK!
// USE ONLY PROXIES YOU INSTALL YOURSELF ON YOUR OWN SERVER OR FAST VPS
// USE PROPER PROXY SOFTWARE LIKE SQUID !
// INSTALLATION INSTRUCTIONS:
// https://docker.anti-captcha.com/apidoc/articles/how-to-install-squid
$api->setProxyType("http");
$api->setProxyAddress("8.8.8.8");
$api->setProxyPort(1234);
//optional login and password
$api->setProxyLogin("login");
$api->setProxyPassword("password");

//browser header parameters
$api->setUserAgent("Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116");

//optional invisible Hcaptcha flag
//$api->setIsInvisible();

//set Enterprise parameters this way:
//$api->setEnterprisePayload([
//  "rqdata"  => "somerqdata",
//  "sentry"  => true
//]);

//create task in API
if (!$api->createTask()) {
  $api->debout("API v2 send failed - ".$api->getErrorMessage(), "red");
  return false;
}

$taskId = $api->getTaskId();

//wait in a loop for max 300 seconds till task is solved
if (!$api->waitForResult(300)) {
  echo "could not solve captcha\n";
  echo $api->getErrorMessage()."\n";
} else {

  $gResponse  =  $api->getTaskSolution();
  echo "\n";
  echo "your hcaptcha token: $gResponse\n\n";

}
    
Python
     #pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.hcaptchaproxyon import *

solver = hCaptchaProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://hcaptcha.com/")
solver.set_website_key("00000000-0000-0000-0000-000000000000")
solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")
solver.set_cookies("test=true")

# tell API that Hcaptcha is invisible
#solver.set_is_invisible(1)

# set here parameters like rqdata, sentry, apiEndpoint, endpoint, reportapi, assethost, imghost
#solver.set_enterprise_payload({
#  "rqdata": "rq data value from target website",
#  "sentry": True
#})

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code
    
NodeJS
     //npm -i @antiadmin/anticaptchaofficial
//https://github.com/AdminAnticaptcha/anticaptcha-npm

const ac = require("@antiadmin/anticaptchaofficial");

//set Hcaptcha Enterprise payload if any
const enterprisePayload = {
  "rqdata": "rqdata from target website",
  "sentry": true
  //etc
}
//if it is non-Enteprise, set to null
//const enterprisePayload = null;

//set to true if you want us to render it in invisible mode
const isInvisible = false;

ac.setAPIKey('YOUR_API_KEY_HERE');
ac.solveHCaptchaProxyOn('http://DOMAIN.COM',
  'WEBSITE_KEY',
  'http', //http, socks4, socks5
  'PROXY_ADDRESS',
  'PROXY_PORT',
  'PROXY_LOGIN',
  'PROXY_PASSWORD',
  'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116',
  'some=cookies',
  enterprisePayload,
  isInvisible)
  .then(gresponse => {
    console.log('g-response: '+gresponse);
  })
  .catch(error => console.log('test received error '+error));
   
C#
     //git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-csharp

using System;
using Anticaptcha_example.Api;
using Anticaptcha_example.Helper;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace Anticaptcha_example
{
  internal class Program
  {
    private static void Main() {

      DebugHelper.VerboseMode = true;

      var api = new HCaptcha
      {
        ClientKey = "YOUR_API_KEY_HERE",
        WebsiteUrl = new Uri("http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php"),
        WebsiteKey = "6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ",
        ProxyAddress = "xxx.xx.xx.xx",
        ProxyPort = 1234,
        ProxyLogin = "login",
        ProxyPassword = "password",
        UserAgent = "Opera 6.0"
      };

      // use to set invisible mode
      //api.IsInvisible = true

      // use to set Hcaptcha Enterprise parameters like rqdata, sentry, apiEndpoint, endpoint, reportapi, assethost, imghost
      //api.EnterprisePayload.Add("rqdata", "rqdata value from target website");
      //api.EnterprisePayload.Add("sentry", "true");

      if (!api.CreateTask())
        DebugHelper.Out("API v2 send failed. " + api.ErrorMessage, DebugHelper.Type.Error);
      else if (!api.WaitForResult())
        DebugHelper.Out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.Error);
      else
        DebugHelper.Out("Result: " + api.GetTaskSolution().GRecaptchaResponse, DebugHelper.Type.Success);

    }
  }
}

    
Java
     //git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-java.git

package com.anti_captcha;

import com.anti_captcha.Api.HCaptcha;
import com.anti_captcha.Helper.DebugHelper;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Iterator;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException, MalformedURLException, JSONException {

    DebugHelper.setVerboseMode(true);

    HCaptcha api = new HCaptcha();
    api.setClientKey("API_KEY_HERE");
    api.setWebsiteUrl(new URL("http://makeawebsitehub.com/HCaptcha/test.php"));
    api.setWebsiteKey("6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ");

    api.setUserAgent("Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 " +
            "(KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116");

    // proxy access parameters
    // DO NOT USE PURCHASED/RENTED PROXIES WITH PROXY SERVICES!!!
    // THEY WILL NOT WORK!
    // USE ONLY PROXIES YOU INSTALL YOURSELF ON YOUR OWN SERVER OR FAST VPS
    // USE PROPER PROXY SOFTWARE LIKE SQUID !
    // INSTALLATION INSTRUCTIONS:
    // https://docker.anti-captcha.com/apidoc/articles/how-to-install-squid
    api.setProxyType(NoCaptcha.ProxyTypeOption.HTTP);
    api.setProxyAddress("xx.xxx.xx.xx");
    api.setProxyPort(8282);
    api.setProxyLogin("login");
    api.setProxyPassword("password");

    // uncomment to tell API that HCaptcha is in invisible mode
//    api.setIsInvisible(true);

    // uncomment and use for HCaptcha Enterprise version if you need to set parameters like rqdata, sentry, apiEndpoint, endpoint, reportapi, assethost, imghost
//    JSONObject enterprisePayload = new JSONObject();
//    try {
//      enterprisePayload.put("rqdata", "rqdata from the target website");
//      enterprisePayload.put("sentry", Boolean.TRUE);
//      enterprisePayload.put("apiEndpoint", "https://...");
//    } catch (Exception e) {
//      DebugHelper.out("JSON error: "+e.getMessage(), DebugHelper.Type.ERROR);
//      return;
//    }
//    api.setEnterprisePayload(enterprisePayload);

    if (!api.createTask()) {
      DebugHelper.out(
          "API v2 send failed. " + api.getErrorMessage(),
          DebugHelper.Type.ERROR
      );
    } else if (!api.waitForResult()) {
      DebugHelper.out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.ERROR);
    } else {
      DebugHelper.out("Result: " + api.getTaskSolution().getGRecaptchaResponse(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
    }
  }
}

    

Приклад відповіді

JSON без помилок
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON з помилкою
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Отримати рішення

Запитуйте рішення за допомогою методу getTaskResult. Дайте працівникові трохи часу, наприклад, 5 секунд, перед тим, як зробити перший запит. Якщо працівник все ще зайнятий, повторіть спробу через 3 секунди.

Об’єкт рішення завдання

Властивість Тип Призначення
gRecaptchaResponse Рядок Рядок токена, який необхідний для відправки форми запиту на цільовому веб-сайті.

Приклад відповіді

JSON без помилок
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}