Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Faq pages
Tôi đã thanh toán bằng Paypro Global và khoản thanh toán chưa đến

Có thể khoản thanh toán chưa đến được vì một trong hai lý do sau:
a) Thanh toán yêu cầu xác nhận (trạng thái chờ) – PayPro Global đã gửi cho bạn một email yêu cầu ID và bạn chưa trả lời email đó. Vui lòng kiểm tra kỹ email, bao gồm cả hộp thư SPAM. Nếu bạn đã trả lời, vui lòng chờ một vài giờ để hoàn tất xử lý.
b) Thanh toán bị hủy - Bạn đã không vượt qua bộ lọc gian lận của PayPro Global hoặc trước đây bạn đã được chúng tôi hoàn tiền. Chúng tôi có chính sách không hoàn tiền nghiêm ngặt và không chấp nhận khoản thanh toán từ bất kỳ cá nhân nào mà chúng tôi đã từng hoàn tiền và không có ngoại lệ. Đây là phân loại khách hàng có vấn đề đối với chúng tôi.

Nếu bạn biết chắc chắn điều gì đang xảy ra, hãy điền vào biểu mẫu một cách cẩn thận. Quan trọng cần hiểu rằng bạn không phải là khách hàng duy nhất và chúng tôi rất khó xác định khoản thanh toán của bạn.

Những điều KHÔNG hữu ích khi xác định khoản thanh toán của bạn:

- Những câu kiểu như "Tôi đã thanh toán 10 đô la 2 giờ trước, tiền của tôi đâu rồi????!!!!".
- Số thẻ tín dụng
- Tên/tên đệm
- Địa chỉ PayPal
- Một vài mã số giao dịch ngẫu nhiên từ ngân hàng của bạn hoặc PayPal

Những điều HỮU ÍCH:
- Mã đặt hàng PayPro Global có 8 chữ số. Ví dụ: 22123456.
- Email dùng để mua hàng. Đó là email bạn đã nhập trong biểu mẫu mua hàng.

Vui lòng điền chính xác vào biểu mẫu này để chúng tôi có thể giúp bạn. Nếu bạn bỏ qua những yêu cầu bên trên, chúng tôi sẽ bỏ qua yêu cầu của bạn.

Open a ticket