Tutorial pages

Bỏ qua mọi captcha với các mẫu AntiGate


Những gì bạn sẽ học

  • Cách đăng ký tài khoản trong mô phỏng cái này của mạng xã hội, bao gồm bỏ qua mọi hình ảnh xác thực và nhập mã xác nhận từ email.
  • Cách tạo mẫu AntiGate từ đầu.
  • Làm thế nào để kiểm tra mẫu của bạn.
  • Làm thế nào để chạy mẫu của bạn với công nhân thực sự.
  • Làm công nhân trông như thế nào.

Github

https://git.anti-captcha.com/sup/solving-captcha-concepts/src/branch/master/tutorial7.js