Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Tutorial pages

Bỏ qua Recaptcha V3 với NodeJS và Puppeteer


Những gì bạn sẽ học

  • Cách gửi biểu mẫu đây với xác minh Recaptcha V3, với mã Javascript trong môi trường NodeJS.
  • Cách đưa hàm grecaptcha.execute của riêng bạn vào trang.
  • Cách lấy mã thông báo từ API Anti-Captcha và sử dụng nó trên trang.