Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Tutorial pages

Tìm hiểu cách sử dụng các điểm ngắt trong Chrome để tìm các thông số API cho FunCaptcha và Geetest


Những gì bạn sẽ học

  • Tìm hiểu cách tìm lệnh gọi "new FunCaptcha" để khởi chạy tiện ích hình ảnh xác thực Arkoselabs
  • Tìm hiểu cách tìm lệnh gọi "initGeetest" và "initGeetest4" cho hình ảnh xác thực Geetest tiếng Trung phiên bản 3 và 4.