Menu

Tìm hiểu cách gửi biểu mẫu với hình ảnh xác thực bằng Python


Những gì bạn sẽ học

  • Trong hướng dẫn này dành cho người mới bắt đầu, bạn sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của việc gửi biểu mẫu bằng hình ảnh xác thực.
  • Bạn sẽ gửi đây biểu mẫu trình diễn với hình ảnh xác thực.
  • Bắt đầu từ đầu bằng cách phân tích biểu mẫu với trình duyệt của bạn. Tiếp tục với việc xây dựng mã trích xuất dữ liệu biểu mẫu và giải mã xác thực bằng dịch vụ Anti Captcha.
  • Kết thúc bằng mã gửi dữ liệu biểu mẫu và kiểm tra kết quả thành công hay thất bại.

Github

https://github.com/anti-captcha/solving-captcha-concepts/blob/master/tutorial5.py