Belgeler menüsü

Legacy API v.1

Bu API hala çalışıyor ama artık yeni görev tiplerini desteklemek için güncellenmiyor. Desteklediği görev tipi yalnızca standart resimli captcha görevleridir.

Adres: http://anti-captcha.com/in.php
Yöntem: POST
Content-type: multipart/form-data

Görev nesnesi

Özellik Tip Zorunlu Varsayılan değer Amaç
key Dize Evet
body Dize Evet Dosya gövdesi base64 içinde şifrelenmiştir. Bunu satır sonları (line break) olmadan gönderdiğinizden emin olun. 'data:image/png,' veya benzeri etiketler eklemeyin, sadece temiz base64!
phrase Boolean Hayır false false - gereklilik yok
true - çalışanın en az bir "boşluk" içeren bir cevap girmesini gerektirir. Boşluk yoksa görevi atlarlar, bu yüzden bunu dikkatle kullanın.
regsense Boolean Hayır true false - gereklilik yok
true - çalışan, cevabın büyük/küçük harf duyarlı olarak girilmesi gerektiğini söyleyen özel bir işaret görür.
numeric Tam sayı Hayır 0 0 - gereklilik yok
1 - sadece rakamlara izin verilir
2 - rakamlar dışında her harfe izin verilir
calc Boolean Hayır false 0 - gereklilik yok
1 - sadece rakamlara izin verilir
2 - rakamlar dışında her harfe izin verilir
min_len Tam sayı Hayır 0 0 - gereklilik yok
>1 - cevabın minimum uzunluğunu tanımlar
max_len Tam sayı Hayır 0 0 - gereklilik yok
>1 - cevabın maksimum uzunluğunu tanımlar
comment Dize Hayır Çalışanlar için "harfleri kırmızı renkte gir" gibi ilave yorum.
Sonucu garanti değildir ve tamamen çalışana bağlıdır.
soft_id Tam sayı Hayır
is_russian Tam sayı Hayır 1 seçildiğinde, captcha görevlerini Rusça görev kuyruğuna gönderir.

Yanıt örneği

Hata yok
    OK|CAPTCHA_ID_HERE
   
Hatalar var
    ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST
   

Çözümü getir

https://anti-captcha.com/res.php?key=YOUR_KEY&action=get&id=CAPTCHA_ID konumuna GET talebi gönder

Hata yok
    OK|text_from_captcha
   
Captcha henüz çözülmedi
    CAPCHA_NOT_READY
   
Hatalar var
    ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST