Menu

Legacy API v.1

Bu API hala çalışıyor ama artık yeni görev tiplerini desteklemek için güncellenmiyor. Desteklediği görev tipi yalnızca standart resimli captcha görevleridir.

Adres: http://anti-captcha.com/in.php
Yöntem: POST
Content-type: multipart/form-data

Görev nesnesi

ÖzellikTipZorunluVarsayılan değerAmaç
keyDizeEvet
bodyDizeEvetDosya gövdesi base64 içinde şifrelenmiştir. Bunu satır sonları (line break) olmadan gönderdiğinizden emin olun. 'data:image/png,' veya benzeri etiketler eklemeyin, sadece temiz base64!
phraseBooleanHayırfalse - gereklilik yok - çalışanların en az bir "boşluk" içeren bir cevap girmelerini gerektirir. Boşluk yoksa görevi atlayacaklardır, bu nedenle dikkatli kullanın.
regsenseBooleanHayırtrue - gereklilik yok - işçiler yanıtın büyük/küçük harf duyarlılığı ile girilmesi gerektiğini belirten özel bir işaret görürler.
numericTam sayıHayır0 - gereklilik yok - sadece sayılara izin verilir - sayılar dışında herhangi bir harfe izin verilir
calcBooleanHayırfalse - gereklilik yok - sadece sayılara izin verilir - sayılar dışında herhangi bir harfe izin verilir
min_lenTam sayıHayır0 - gereklilik yok - cevabın minimum uzunluğunu tanımlar
max_lenTam sayıHayır0 - gereklilik yok - cevabın maksimum uzunluğunu tanımlar
commentDizeHayırÇalışanlar için "kırmızı metin girin" gibi ek yorumlar. Sonuç garanti edilmez ve tamamen çalışana bağlıdır.
soft_idTam sayıHayır
is_russianTam sayıHayır1 seçildiğinde, captcha görevlerini Rusça görev kuyruğuna gönderir.

Yanıt örneği

Hata yok
Hatalar var
OK|CAPTCHA_ID_HERE

Çözümü getir

https://anti-captcha.com/res.php?key=YOUR_KEY&action=get&id=CAPTCHA_ID konumuna GET talebi gönder

Hata yok
Captcha henüz çözülmedi
Hatalar var
OK|text_from_captcha