Menu

RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless: proxysiz Google Recaptcha V2 Enterprise geç

Bu tip görev, çalışanın IP adresinden Google Recaptcha Enterprise V2 çözmek içindir.

Genel olarak RecaptchaV2TaskProxyless ile aynıdır, tek farkı görevler Enterprise API kullanılarak çözülür ve en iyi Recaptcha V3 skoruna sahip çalışanlara atanır. Recaptcha Enterprise hakkında daha fazla bilgi için SSS bölümünü ziyaret edin.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Recaptcha V2 Enterprise örneği. Görsel olarak non-Enterprise sürümle aynıdır.

Görev nesnesi

ÖzellikTipZorunluAmaç
typeDizeEvetRecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless
websiteURLDizeEvetBir hedef web sayfasının adresi. Web sitesinde herhangi bir yerde, hatta üye alanında dahi olabilir. Çalışanlarımız o sayfaya gitmez, bunun yerine ziyareti simüle ederler.
websiteKeyDizeEvetRecaptcha web sitesi anahtarı. Anahtarı nasıl bulacağınızı bu makalede öğrenin.
enterprisePayloadNesneHayırSite anahtarı ile birlikte "grecaptcha.enterprise.render" yöntemine iletilmesi gereken ek parametreler. Aramanız gereken şeyin örneği:
grecaptcha.enterprise.render("some-div-id", {
  sitekey: "6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
  theme: "dark",
  s: "2JvUXHNTnZl1Jb6WEvbDyBMzrMTR7oQ78QRhBcG07rk9bpaAaE0LRq1ZeP5NYa0N...ugQA"
});
Bu örnekte "s" parametresinin belgelenmiş olmadığını ama bariz şekilde gerekli olduğunu görebilirsiniz. Onu API’ya gönderin ve biz de Recaptcha bileşenini gereğince bu parametre ile oluşturalım.
apiDomainDizeHayırRecaptcha betiğinin sunulması gereken alan adını göndermek için bu parametreyi kullanın. İki değerden yalnızca birine sahip olabilir: "www.google.com" veya "www.recaptcha.net". Ne yaptığınızı anlamadan bu parametreyi kullanmayın.

Talep örneği

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV2EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("YOUR_API_KEY_HERE")
# solver.set_enterprise_payload({"s": "sometoken"})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Görev çözüm nesnesi

ÖzellikTipAmaç
gRecaptchaResponseDizeHedef web sitesi üzerindeki gönderme formu ile etkileşime girmek için gerekli olan token dizisi.

Yanıt örneği

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}