Ana Sayfa Belgeler Eğitim Giriş
Desteklenen görev tipleri
API yöntemleri
Makaleler
Eğitim
GitHub
Belgeler menüsü

getAppStats: uygulama istatistiklerini getir

Bu yöntem, Geliştirici Merkezine kaydetmiş olduğunuz uygulamanızın günlük istatistiklerini getirir. İstatistikleri sadece uygulama sahibi görüntüleyebilir. Uygun olmayan erişim yöntemi ERROR_ACCESS_DENIED hatası verir.

İstatistikler, AntiCaptcha'da HighCharts eklentisi kullanarak JS grafikleri oluşturmak için kullanılan aynı biçimdedir. Verileri sunumunuz için gereken şekilde yeniden biçimlendirebilirsiniz.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getAppStats
Yöntem: POST
Content-type: application-json

Talep özellikleri

Özellik Tip Zorunlu Amaç
clientKey Dize Evet
softId Tam sayı Evet Geliştirici Merkezindeki uygulamanızın numarası
mode Dize Hayır İstatistik tipleri:
errors (varsayılan) : Hata verileri
views : Uygulama sayfa görüntülemeleri
downloads : "İndirme" bağlantısı tıklamaları
users : Kullanıcı sayısı
money : Kazanılan para

Talep örneği

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "softId":123,
  "mode":"errors"
}' https://api.anti-captcha.com/getAppStats
    


Yanıt yapısı

Özellik Tip Amaç
errorId Tam sayı Hata tanıtıcısı.
0 - hata yok, işlem başarıyla tamamlandı.
>1 - hata tanıtıcısı. Hata kodu ve kısa açıklama errorCode ve errorDescription özelliklerine aktarılır.
errorCode Dize
errorDescription Dize Hatanın kısa açıklaması
chartData Dizi
Grafik verisi adı, günlük değerler, tarihler ve daha fazlasını içeren bir nesne. HighCharts.js içerisinde oluşturulmaya hazırdır
fromDate Dize Raporun başlangıç tarihi
toDate Dize Raporun son tarihi

Yanıt örneği

hatasız JSON
     {
 "errorId":0,
 "chartData":[
  {
   "name":"Accepted (paid)",
   "data":[
    {
     "date":"25 January",
     "shortdate":"25 Jan",
     "y":134587,
     "beginstamp":1548374400,
     "endstamp":1548460799,
     "stamp":1548374400
    },{
     "date":"26 January",
     "shortdate":"26 Jan",
     "y":87532,
     "beginstamp":1548460800,
     "endstamp":1548547199,
     "stamp":1548460800
    },{
    ...
    }],
    "itemname":"Captchas",
    "errorId":0,
    "code":"",
    "description":""
  },{
    "name":"No slots available (low bid)",
    "data":[
     ..
    ],
    "itemname":"Errors",
    "errorId":2,
    "count":82224,
    "code":"ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE",
    "description":"No idle workers are available at the moment. Please try a bit later or increase your maximum bid in menu Settings - API Setup in Anti-Captcha Customers Area."
  }],
 "fromDate":"25 Jan 00:00",
 "toDate":"24 Feb 08:09"
}
    
hatalı JSON
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}