Desteklenen görev tipleri
API yöntemleri
Makaleler
Eğitim
GitHub
Tutorial pages

ImageToTextTask : bir resimli captcha çöz

Bir resim gövdesi gönder ve ondan bir metin al. Metin sadece rakamlar, harfler, özel karakterler ve bir boşluk içerebilir. GIF animasyonları 500kb boyuta kadar desteklenmektedir. "Bu resimdeki kediyi bulun ve sayısını girin" gibi özel captchalar desteklenmemektedir.

Görev nesnesi

ÖzellikTipZorunluVarsayılan değerAmaç
typeDizeEvetImageToTextTaskGörevin bir tipini tanımlar.
bodyDizeEvetDosya gövdesi base64 içinde şifrelenmiştir. Bunu satır sonları (line break) olmadan gönderdiğinizden emin olun. 'data:image/png,' veya benzeri etiketler eklemeyin, sadece temiz base64!
phraseBooleanHayırfalsefalse - gereklilik yok
true - çalışanın en az bir "boşluk" içeren bir cevap girmesini gerektirir. Boşluk yoksa görevi atlarlar, bu yüzden bunu dikkatle kullanın.
caseBooleanHayırtruefalse - gereklilik yok
true - çalışan, cevabın büyük/küçük harf duyarlı olarak girilmesi gerektiğini söyleyen özel bir işaret görür.
numericTam sayıHayır00 - gereklilik yok
1 - sadece rakamlara izin verilir
2 - rakamlar dışında her harfe izin verilir
mathBooleanHayırfalsefalse - gereklilik yok
true - çalışan, cevabın hesaplanması gerektiğini söyleyen özel bir işaret görür.
minLengthTam sayıHayır00 - gereklilik yok
>1 - cevabın minimum uzunluğunu tanımlar
maxLengthTam sayıHayır00 - gereklilik yok
>1 - cevabın maksimum uzunluğunu tanımlar
commentDizeHayırÇalışanlar için "harfleri kırmızı renkte gir" gibi ilave yorum.
Sonucu garanti değildir ve tamamen çalışana bağlıdır.
websiteURLDizeHayırHarcama istatistiklerinde resimli captchaların kaynağını ayırt etmek için opsiyonel parametre.

Talep örneği

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagecaptcha import *

solver = imagecaptcha()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

captcha_text = solver.solve_and_return_solution("captcha.jpeg")
if captcha_text != 0:
  print "captcha text "+captcha_text
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Görev çözüm nesnesi

ÖzellikTipAmaç
textDizeResimden metin captcha
urlDizeTakip eden 24 saat için captchayı tutacağımız web adresi. Bu süreden sonra silinir.

Yanıt örneği

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}