Belgeler menüsü

ImageToTextTask : bir resimli captcha çöz

Bir resim gövdesi gönder ve ondan bir metin al. Metin sadece rakamlar, harfler, özel karakterler ve bir boşluk içerebilir. GIF animasyonları 500kb boyuta kadar desteklenmektedir. "Bu resimdeki kediyi bulun ve sayısını girin" gibi özel captchalar desteklenmemektedir.

Görev nesnesi

Özellik Tip Zorunlu Varsayılan değer Amaç
type Dize Evet ImageToTextTask Görevin bir tipini tanımlar.
body Dize Evet Dosya gövdesi base64 içinde şifrelenmiştir. Bunu satır sonları (line break) olmadan gönderdiğinizden emin olun. 'data:image/png,' veya benzeri etiketler eklemeyin, sadece temiz base64!
phrase Boolean Hayır false false - gereklilik yok
true - çalışanın en az bir "boşluk" içeren bir cevap girmesini gerektirir. Boşluk yoksa görevi atlarlar, bu yüzden bunu dikkatle kullanın.
case Boolean Hayır true false - gereklilik yok
true - çalışan, cevabın büyük/küçük harf duyarlı olarak girilmesi gerektiğini söyleyen özel bir işaret görür.
numeric Tam sayı Hayır 0 0 - gereklilik yok
1 - sadece rakamlara izin verilir
2 - rakamlar dışında her harfe izin verilir
math Boolean Hayır false 0 - gereklilik yok
1 - sadece rakamlara izin verilir
2 - rakamlar dışında her harfe izin verilir
minLength Tam sayı Hayır 0 0 - gereklilik yok
>1 - cevabın minimum uzunluğunu tanımlar
maxLength Tam sayı Hayır 0 0 - gereklilik yok
>1 - cevabın maksimum uzunluğunu tanımlar
comment Dize Hayır Çalışanlar için "harfleri kırmızı renkte gir" gibi ilave yorum.
Sonucu garanti değildir ve tamamen çalışana bağlıdır.
websiteURL Dize Hayır Harcama istatistiklerinde resimli captchaların kaynağını ayırt etmek için opsiyonel parametre.

Talep örneği

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"ImageToTextTask",
      "body":"BASE64_BODY_HERE__NO_NEWLINES__NO_EXTRA_TAGS__ONLY_CLEAN_BASE64",
      "phrase":false,
      "case":false,
      "numeric":0,
      "math":false,
      "minLength":0,
      "maxLength":0
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Yanıt örneği

hatasız JSON
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
hatalı JSON
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Çözümü getir

Çözümü talep etmek için getTaskResult yöntemini kullan. İlk talebi yapmadan önce çalışanlara 5 saniye gibi bir süre ver. Çalışan hala meşgulse 3 saniye içinde tekrar dene.

Görev çözüm nesnesi

Özellik Tip Amaç
text Dize Resimden metin captcha
url Dize Takip eden 24 saat için captchayı tutacağımız web adresi. Bu süreden sonra silinir.

Yanıt örneği

hatasız JSON
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}