Ana Sayfa Belgeler Eğitim Giriş
Desteklenen görev tipleri
API yöntemleri
Makaleler
Eğitim
GitHub
Belgeler menüsü

ImageToTextTask : bir resimli captcha çöz

Bir resim gövdesi gönder ve ondan bir metin al. Metin sadece rakamlar, harfler, özel karakterler ve bir boşluk içerebilir. GIF animasyonları 500kb boyuta kadar desteklenmektedir. "Bu resimdeki kediyi bulun ve sayısını girin" gibi özel captchalar desteklenmemektedir.

Görev nesnesi

Özellik Tip Zorunlu Varsayılan değer Amaç
type Dize Evet ImageToTextTask Görevin bir tipini tanımlar.
body Dize Evet Dosya gövdesi base64 içinde şifrelenmiştir. Bunu satır sonları (line break) olmadan gönderdiğinizden emin olun. 'data:image/png,' veya benzeri etiketler eklemeyin, sadece temiz base64!
phrase Boolean Hayır false false - gereklilik yok
true - çalışanın en az bir "boşluk" içeren bir cevap girmesini gerektirir. Boşluk yoksa görevi atlarlar, bu yüzden bunu dikkatle kullanın.
case Boolean Hayır true false - gereklilik yok
true - çalışan, cevabın büyük/küçük harf duyarlı olarak girilmesi gerektiğini söyleyen özel bir işaret görür.
numeric Tam sayı Hayır 0 0 - gereklilik yok
1 - sadece rakamlara izin verilir
2 - rakamlar dışında her harfe izin verilir
math Boolean Hayır false false - gereklilik yok
true - çalışan, cevabın hesaplanması gerektiğini söyleyen özel bir işaret görür.
minLength Tam sayı Hayır 0 0 - gereklilik yok
>1 - cevabın minimum uzunluğunu tanımlar
maxLength Tam sayı Hayır 0 0 - gereklilik yok
>1 - cevabın maksimum uzunluğunu tanımlar
comment Dize Hayır Çalışanlar için "harfleri kırmızı renkte gir" gibi ilave yorum.
Sonucu garanti değildir ve tamamen çalışana bağlıdır.
websiteURL Dize Hayır Harcama istatistiklerinde resimli captchaların kaynağını ayırt etmek için opsiyonel parametre.

Talep örneği

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY_HERE",
  "task":
    {
      "type":"ImageToTextTask",
      "body":"BASE64_BODY_HERE__NO_NEWLINES__NO_EXTRA_TAGS__ONLY_CLEAN_BASE64",
      "phrase":false,
      "case":false,
      "numeric":0,
      "math":false,
      "minLength":0,
      "maxLength":0
    },
  "softId": 0
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    
PHP
     <?php

//git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-php.git

include("anticaptcha.php");
include("imagetotext.php");

$api = new ImageToText();

//your anti-captcha.com account key
$api->setKey("YOUR_API_KEY_HERE");

//setting file
$api->setFile("captcha.jpg");

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
$api->setSoftId(0);

//create task in API
if (!$api->createTask()) {
  echo "API v2 send failed - ".$api->getErrorMessage()."\n";
  exit;
}

$taskId = $api->getTaskId();

if (!$api->waitForResult()) {
  echo "could not solve captcha\n";
  echo $api->getErrorMessage()."\n";
} else {
  $captchaText  =  $api->getTaskSolution();
  echo "captcha text: $captchaText\n\n";
}
    
Python
     #pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagecaptcha import *

solver = imagecaptcha()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

captcha_text = solver.solve_and_return_solution("captcha.jpeg")
if captcha_text != 0:
  print "captcha text "+captcha_text
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code
    
NodeJS
     //npm install @antiadmin/anticaptchaofficial
//https://github.com/AdminAnticaptcha/anticaptcha-npm

const ac = require("@antiadmin/anticaptchaofficial");
const fs = require('fs');

const captcha = fs.readFileSync('captcha.png', { encoding: 'base64' });

ac.setAPIKey('YOUR_API_KEY_HERE');

//Specify softId to earn 10% commission with your app.
//Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
ac.setSoftId(0);

ac.solveImage(captcha, true)
  .then(text => console.log('captcha text: '+text))
  .catch(error => console.log('test received error '+error));
    
C#
     //git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-csharp

using System;
using Anticaptcha_example.Api;
using Anticaptcha_example.Helper;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace Anticaptcha_example
{
  internal class Program
  {
    private static void Main() {

      DebugHelper.VerboseMode = true;

      var api = new ImageToText
      {
        ClientKey = "YOUR_API_KEY_HERE",
        FilePath = "captcha.jpg",
        // Specify softId to earn 10% commission with your app.
        // Get your softId here:
        // https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
        SoftId = 0
      };

      if (!api.CreateTask())
        DebugHelper.Out("API v2 send failed. " + api.ErrorMessage, DebugHelper.Type.Error);
      else if (!api.WaitForResult())
        DebugHelper.Out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.Error);
      else
        DebugHelper.Out("Result: " + api.GetTaskSolution().Text, DebugHelper.Type.Success);

    }
  }
}

    
Java
     //git clone git@github.com:AdminAnticaptcha/anticaptcha-java.git

package com.anti_captcha;

import com.anti_captcha.Api.ImageToText;
import com.anti_captcha.Helper.DebugHelper;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Iterator;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

public class Main {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException, MalformedURLException, JSONException {
    DebugHelper.setVerboseMode(true);

    ImageToText api = new ImageToText();
    api.setClientKey("YOUR_API_KEY_HERE");
    api.setFilePath("captcha.jpg");

    //Specify softId to earn 10% commission with your app.
    //Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
    api.setSoftId(0);

    if (!api.createTask()) {
      DebugHelper.out(
          "API v2 send failed. " + api.getErrorMessage(),
          DebugHelper.Type.ERROR
      );
    } else if (!api.waitForResult()) {
      DebugHelper.out("Could not solve the captcha.", DebugHelper.Type.ERROR);
    } else {
      DebugHelper.out("Result: " + api.getTaskSolution().getText(), DebugHelper.Type.SUCCESS);
    }
  }

}
    

Yanıt örneği

hatasız JSON
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
hatalı JSON
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Çözümü getir

Çözümü talep etmek için getTaskResult yöntemini kullan. İlk talebi yapmadan önce çalışanlara 5 saniye gibi bir süre ver. Çalışan hala meşgulse 3 saniye içinde tekrar dene.

Görev çözüm nesnesi

Özellik Tip Amaç
text Dize Resimden metin captcha
url Dize Takip eden 24 saat için captchayı tutacağımız web adresi. Bu süreden sonra silinir.

Yanıt örneği

hatasız JSON
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}